Demens

Kontakt en ekspert i demens

Regeringen har sat gang i arbejdet med en ny national handlingsplan for demens, der skal være klar i efteråret 2016. Planen skal være med til at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund og styrke indsatsen over for det stigende antal danskere med en demenssygdom og deres pårørende.

Professionshøjskolerne uddanner en stor del af landets sundhedsprofessionelle, fx sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det er dem, der skal arbejde med mennesker med demens i den offentlige sektor. Derudover har professionshøjskolerne en række forskningscentre og forskere med ekspertviden om demens.

 

Følgende fra professionshøjskolerne har en særlig viden om demens: 

 

Rikke Gregersen, docent, M.Sci., ph.d., VIA
rigr@via.dk  87 55 18 10

Rikke Gregersen er demensfaglig forskningsleder, tilknyttet Demensalliancen som ekspert og indgår i stort paneuropæisk forskningssamarbejde (Interdem) omkring psykosociale interventioner rettet mod mennesker med demens. Rikke har særlig viden om:

 • Demenssygdomme, deres symptomer, årsager og behandling
 • Forebyggelse af demens
 • Psykosociale metoder i forhold til mennesker med demens
 • Hjælp til selvstændighed, værdighed og et godt liv for mennesker med demens – bl.a. igennem brug af teknologi, inddragelse af pårørende samt fysisk og kognitiv træning
 • Pårørendes behov og muligheder for aflastning i dagligdagen
 • Samarbejde i Kina om stress forskning og uddannelse af sundhedspersonale i pleje af mennesker med demens

 

Anders Møller Jensen, ph.d.-studerende, VIA
amj@via.dk 87 55 17 03

Anders Møller Jensen leder et netværk for VIA-studerende interesserede i forskning og udvikling i demens og formand for Forskningsnetværk for reminiscens. Andreas har særlig viden om:

 • Reminiscens – hvordan kan man ved brugen af minder og erindringer styrke livskvaliteten hos mennesker med demens
 • Brug af musik og film til at hjælpe mennesker med demens
 • Pleje af mennesker med demens under hospitalsindlæggelse for andre sygdomme (igangværende ph.d. projekt)

 

Jonas Holsbæk, Lektor, Ms OT Ergoterapeutuddannelsen PH Metropol
joho@phmetropol.dk 72 48 70 82

Jonas Holsbæk er en af fem godkendte specialister indenfor ergoterapi og gerontologi/geriatri godkendt af ergoterapeutforeningens specialistråd. Har siddet i Sundhedsstyrelsens styregruppe for den ældre medicinske patient i forbindelse med udarbejdelse af den landsdækkende handlingsplan til ældre medicinske patienter. Jonas har særlig viden om:

 • Inddragelse af borgere med moderat til svær demens ved Brugerdreven innovation
 • Har forsket i, udviklet og afprøvet flere teknologier, der bruges i Danmark og Norden
 • Rehabilitering af borgere med demens
 • Velfærdsteknologi til borgere med demens
 • Lydes virkning på borgere med demens

 

Dorte Malig Rasmussen, University College Lillebælt
dmra1@ucl.dk   29 17 61 78

Dorte Malig Rasmussen er programleder for Velfærdsteknologi på Center for Anvendt Velfærdsforskning, University College Lillebælt. Dorte har en særlig viden om:

 • Velfærdsteknologier og robotter til borgere med demens
 • Udvikling af nye velfærdsteknologier til borgere med let til moderat demens (herunder projektet Demens i hjemmet)
 • Udvikling og forskning i forhold til demenslandsbyer. Implementeringen og anvendelsen af velfærdsteknologi i forhold til de rum og arenaer, hvor teknologierne anvendes