Forskningspolitisk Udvalg (FPU)

Udvalget arbejder for at synliggøre og positionere professionshøjskolernes viden- og forskningsproduktion i den samlede videnøkonomi. Udvalgets opgaver omfatter blandt andet:

  • Professionshøjskolernes position og adgang til forskningsmidler og –programmer på nationalt og EU-niveau
  • Samarbejde og samspil med universiteterne og forskningsinstitutioner, VTU og forskningssystemet
  • Professioners videngrundlag, status og udvikling
  • Ph.d.-forløb i professionshøjskolesektoren. Kortlægning, udredning, dokumentation og udvikling
  • Projekt ”UC-Viden”, som fastlægger struktur og rammer for formidling af sektorens videnproduktion på PURE-platformen. UC-Viden ledes af et forretningsudvalg.

Formand:
Rektor Stefan Hermann/Metropol
Email: sthe@phmetropol.dk
Mobil: 2613 7397

Medlemmer:
Forskningschef Keld Thorsgård/UCSYD
Direktør Erik Hygum/VIA
Forskningschef Anette Kistrup Thybo/UCL
Direktør for Pædagogik og Ledelse, Sami Stephan Boutaiba/UCSJ
Forskningschef Martin Bayer/UCC
Prodekan Tobias Høygaard Lindeberg/Metropol
Direktør for forskning og Udvikling David Mayntz/UCN
Direktør for uddannelse og viden Trine Nielsen/DMJX
Uddannelses- og Forskningschef Lene Daugaard/MSK
Specialkonsulent Gitte Hjort Brückner/Sekretariatet