Konference om matchet mellem uddannelse og fremtidens arbejdsmarked

Danske Professionshøjskoler inviterer til konference om matchet mellem uddannelse og fremtidens arbejdsmarked den 2. marts kl. 13.00-17.00 på Nationalmuseet.

Der sker store forandringer på arbejdsmarkedet i disse år. En række af de jobfunktioner, vi kender i dag vil blive automatiseret og digitaliseret, mens nye job vil opstå. Flere vil fremadrettet blive beskæftiget på det private arbejdsmarked, og i den offentlige sektor fordrer de senere års store reformer bl.a. tværprofessionelle og digitale kompetencer. Det stiller store krav til uddannelsessystemet – ikke mindst de kompetencegivende videregående uddannelser og efter- og videreuddannelserne.

Læs mere om konferencen

 
Hvis du ønsker at tilmelde dig konferencen bedes du kontakte sekretariatet ved skrive til uc-dk@uc-dk.dk