Rektorkollegiet

Harald Mikkelsen (Formand)
Rektor, VIA University College
Mobil: 8755 1001
Laust Joen Jakobsen
Rektor, UCC
Mobil: 4189 7007
Stefan Hermann
Rektor, Metropol
Mobil: 2613 7397
Erik Knudsen
Rektor, University College Lillebælt
Mobil: 2960 5988
Birthe Friis Mortensen
Rektor, University College SYD

Mobil: 7266 2024
Camilla Wang
Rektor, University College Sjælland
Mobil: 72481044
Lene Augusta Jørgensen
Rektor, University College Nordjylland
Tlf.: 72 69 01 00
Jens Otto Kjær Hansen
Rektor, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Mobil: 2014 1266
Erik Andreassen
Rektor, Maskinmesterskolen København
Tlf.: 4525 7628