Tal og fakta

Udvalgte tal og fakta vist i tabeller og figurer om uddannelser, studerende, økonomi mv. fra de 7 professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Det er også muligt at hente de viste tal og fakta som regneark (Excel).

For spørgsmål til materialet kontakt chefkonsulent Hanne Bech og administrator/konsulent Claus P.B Hansen.

Se information herunder om optag, studenterbestand, dimittender, forskning og udvikling og økonomi:

Optag

Det samlede optag 2009-16 via KOT - de 10 største professionsbacheloruddannelser (tabel)
Uddannelse20092010201120122013201420152016
Professionsbachelor som pædagog36804119482250745330501451635296
Professionsbachelor i sygepleje28143086323932933368334234343581
Professionsbachelor som lærer i folkeskolen29913380345835242608223523722700
Professionsbachelor som socialrådgiver *11601265147416001673172217811941
Professionsbachelor i fysioterapi9701062106510631126112611351140
Professionsbachelor i ergoterapi436555582630641641643645
Professionsbachelor i offentlig Administration67139275340427456543594
Professionsbachelor i ernæring og sundhed495527543555568571574552
Professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse364389405398402408413416
Professionsbachelor i bygningskonstruktion *354330333346292287399381
Kilde: KOT
(*): Udbydes også uden for sektoren

Kilde: KOT

Det samlede optag 2009-16 via KOT - fordelt pr. hovedområde (tabel)
Hovedområde / Uddannelse20092010201120122013201420152016
Det medie- og kommunikationsfaglige område6116957678429781024949930
Det pædagogiske område68037686849088738288760478968347
Det samfundsfaglige område12511440183520392205230324482660
Det sundhedsfaglige område56506189643765646745672568156937
Det tekniske område12571565168815291630168517511812
Det økonomisk-merkantile område606741102010141127130415221370
Det maritime område122126129141
Hovedtotal1617818316202372086121095207712151022197

Kilde: KOT

 

Download tabel med optagelsestal (2009-2016) på alle uddannelser enkeltvis (excl)

 

Studenterbestand

Studenterbestand - Antal på de 10 største uddannelser pr. 1. oktober 2008-15 (tabel)
Antal elever pr. 1. oktober20082009201020112012201320142015
Pædagog, MVU15.47814.48114.56315.65716.98017.62117.85217.925
Folkeskolelærer, MVU12.52912.27812.17112.52612.88812.48111.94711.500
Sygepleje og sundhedspleje, MVU8.9759.1519.6899.97910.59610.74610.80610.937
Ergo- og fysioterapeut, MVU3.8814.1054.4154.8125.1925.3755.4245.416
Socialrådgivning og -formidling mv., MVU3.1843.5203.8304.1694.6174.8815.1245.328
Byggeri- og anlægsteknisk, MVU1.7091.9342.0512.3082.5432.6132.3532.227
Administrationsøkonom mv., MVU1012665569101.2351.5761.9172.177
Ernæring og sundhed, MVU1.8511.8471.8171.8271.8221.8781.8621.799
Bioanalytiker, MVU8429611.0181.1021.2111.2221.2441.261
Teknisk, produktion og produktudvikling, KVU8489401.0821.1821.2011.2141.2461.202

Kilde: Danmarks Statistik

Studenterbestand - Antal studerende pr. hovedområde den 1. oktober 2008-15 (tabel)
Antal elever pr. 1. oktober20082009201020112012201320142015
Hovedområde
Pædagogisk28.21926.97126.96528.50730.24730.55330.42330.126
Medier og kommunikation1.7011.8211.9892.2742.4792.8443.0493.146
Kunstnerisk201320401432592694744768
Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil4.0574.9505.7976.9028.1059.03310.20210.775
Teknisk3.0723.5314.0344.6445.1085.4675.5385.495
Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik2.1602.1672.2042.2842.2932.3962.4032.301
Sundhedsfaglig15.08615.79016.83617.73018.97019.41119.54719.706
I alt54.49655.55058.22662.77367.79470.39871.90672.317

Kilde: Danmarks Statistik

Download skema med optagelsestal (2008-2015) på alle uddannelser enkeltvis (excl)

Dimittender

Dimittender fra de 10 største professionsbacheloruddannelser 2008-15 (tabel)
Dimittender20082009201020112012201320142015
Pædagog3.9944.3173.9453.2873.0393.6523.9004.165
Sygepleje og sundhedspleje2.0962.2682.2292.2332.0142.3762.5722.555
Folkeskolelærer2.5722.4102.4522.0031.9892.0762.3222.415
Ergo- og fysioterapeut9699109669639731.1961.2781.356
Socialrådgivning og -formidling mv.7127037407608109681.0761.141
Byggeri- og anlægsteknisk86544515622618745740550
Teknisk, produktion og produktudvikling281364385427506504494533
Ernæring og sundhed272442418410341364409411
Administrationsøkonom mv.04026101165205269
Bioanalytiker186219227201181255263267
I alt11.16812.18111.87710.93210.57212.30113.25913.662

Kilde: Danmarks Statistik

Dimittender, professionsbacheloruddannelser - pr. hovedområder 2008-15 (tabel)
Dimittender20082009201020112012201320142015
Pædagogisk6.6046.7656.4405.3275.0695.7646.3056.665
Medier og kommunikation306354423373489502594709
Kunstnerisk637986137153199285280
Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil7349871.0541.3131.4171.7652.0392.390
Teknisk4321.0221.0671.2401.3691.5801.6241.577
Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik374542502502444477525545
Sundhedsfaglig3.5143.6713.7413.7473.5064.2034.5454.624
I alt12.02713.42013.31312.63912.44714.49015.91716.790

Kilde: Danmarks Statistik

Download tabel med dimittender, Danske Professionshøjskoler (2008-2015) (excl)

Forskning og Udvikling

Nedenfor vises et udsnit af Danske Professionshøjskolers nøgletal om forskning og udvikling. Der henvises til publikationen ProfViden for yderligere uddybning.

Den væsentligste kilde til finansiering af professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter er den årlige finanslovsbevilling på 273 mio.kr., som blev indført i 2013 og sidenhen er blevet videreført. Dertil kommer eksterne finansieringskilder i form af fonds- og puljemidler, som tilsammen udgjorde godt 109 mio. kr. i 2015. Det svarer til 400.000 kr. eksterne midler for hver 1 mio. kr., som professionshøjskolerne modtager fra staten.

Vidensproduktion - Ekstern finansiering (tabel)
 20142015
Ekstern finansiering (1.000 kr.) 127.982109.143
Ekstern finansiering (1000 kr.) / pr. 1 mio. kr. FoU bevilling i 2015400

Bemærk at tallene er for de 7 professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kilde: Danmarks Statistik, Finanslov 2015 og institutionernes regnskaber 2015.

Vidensproduktion - Forskningsaktivitet blandt medarbejdere (tabel)
Forskningsaktivitet20142015
Antal FoU aktive medarbejdere med Ph.d.-grad279322
Antal FoU aktive medarbejdere i alt 1.8232.052
Antal FoU årsværk i alt 511566
Antal undervisere med ph.d. i 2014 308391
Andel undervisere med ph.d. i 2014 8%10%

Bemærk at tallene er for de 7 professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kilde: Danmarks Statistik, Finanslov 2015, institutionernes regnskaber 2015 og Danske Professionshøjskoler.

Bevilling til forskning og udvikling (tabel)
2016-priser (mio. kr.)20082009201020112012201320142015201620172018
Globaliseringsmidler150192337289295000000
FoU midler00000273275273273273273
Andre politisk prioriterede midler163938360000000
I alt166232375326295273275273273273273

Bemærk at tallene er for de 7 professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kilde: Aftaler om fordeling af globaliseringspuljen, trepartsaftalen, finanslove, Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Download tabeller fra videnregnskab (2015) (excl)

Økonomi

Professionshøjskolerne modtog i 2015 et statstilskud på 4,5 mia. kr. og havde en omsætning på 5,7 mia. kr. 

Der henvises til: Professionshøjskoler i tal (pdf)

Se også notat om konsekvenser af finanslov 2016 (pdf)