Tal og fakta

Udvalgte tal og fakta vist i tabeller og figurer om uddannelser, studerende, økonomi mv. fra de 7 professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Det er også muligt at hente de viste tal og fakta som regneark (Excel).

For spørgsmål til materialet kontakt chefkonsulent Hanne Bech og administrator/konsulent Claus P.B Hansen.

Se information herunder om optag, studenterbestand, dimittender, forskning og udvikling og økonomi:

Optag

Det samlede optag 2010-17 via KOT - de 10 største professionsbacheloruddannelser (tabel)
Uddannelse20102011201220132014201520162017
Professionsbachelor som pædagog41194822507453305014516352965100
Professionsbachelor i sygepleje30863239329333683342343435813757
Professionsbachelor som lærer i folkeskolen33803458352426082235237227002691
Professionsbachelor som socialrådgiver *12651474160016731722178119412045
Professionsbachelor i fysioterapi10621065106311261126113511401141
Professionsbachelor i ergoterapi555582630641641643645646
Professionsbachelor i offentlig Administration139275340427456543594576
Professionsbachelor i ernæring og sundhed527543555568571574552495
Professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse389405398402408413416415
Professionsbachelor i bygningskonstruktion *330333346292287399381416
Kilde: KOT
(*): Udbydes også uden for sektoren

Kilde: KOT

Det samlede optag 2010-17 via KOT - fordelt pr. hovedområde (tabel)
Hovedområde / Uddannelse20102011201220132014201520162017
Det medie- og kommunikationsfaglige område6957678429781024949930924
Det pædagogiske område76868490887382887604789683478129
Det samfundsfaglige område14401835203922052303244826602737
Det sundhedsfaglige område61896437656467456725681569377086
Det tekniske område15651688152916301685175118121799
Det økonomisk-merkantile område7411020101411271304152213701289
Det maritime område122126129141147
Hovedtotal1831620237208612109520771215102219722111

Kilde: KOT

 

Download tabel med optagelsestal (2010-2017) på alle uddannelser enkeltvis (excl)

 

Studenterbestand

Studenterbestand - Antal på de 10 største uddannelser pr. 1. oktober 2009-16 (tabel)
Antal elever pr. 1. oktober20092010201120122013201420152016
Pædagog14.48114.56315.65716.98017.62117.85217.96417.789
Folkeskolelærer12.00611.89012.23512.58812.16711.62311.18611.038
Sygepleje og sundhedspleje, MVU9.1519.6899.97910.59610.74610.80610.95610.951
Socialrådgivning og -formidling mv. 3.5203.8304.1694.6174.8815.1245.3475.514
Ergo- og fysioterapeut4.1054.4154.8125.1925.3755.4245.4225.479
Administrationsøkonom mv.2665569101.2351.5761.9172.1762.462
Byggeri og anlægsteknisk1.9242.0512.3082.5432.6132.3532.3592.019
Ernæring og sundhed, MVU1.8471.8171.8271.8221.8781.8621.7951.735
Bioanalytiker, MVU9611.0181.1021.2111.2221.2441.2601.280
Medier og kommunikation2593644996268891.0651.1991.247

Kilde: Danmarks Statistik

Studenterbestand - Antal studerende pr. hovedområde den 1. oktober 2009-16 (tabel)
Antal elever pr. 1. oktober20092010201120122013201420152016
Hovedområde
Pædagogisk26.69926.68428.21629.94730.23930.09929.85029.556
Medier og kommunikation1.8211.9892.2742.4792.8443.0493.1193.132
Kunstnerisk320401432592694744769785
Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil4.9505.7976.9028.1059.03310.20210.86311.247
Teknisk3.5314.0344.6445.1085.4675.5385.4565.124
Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik2.1672.2042.2842.2932.3962.4032.3312.255
Sundhedsfaglig15.79016.83617.73018.97019.41119.54719.73619.808
I alt55.55058.22662.77367.79470.39871.90672.12471.907

Kilde: Danmarks Statistik

Download skema med tal for bestand (2009-2016) på alle uddannelser enkeltvis (excl)

Dimittender

Dimittender fra de 10 største professionsbacheloruddannelser 2009-16 (tabel)
Dimittender20092010201120122013201420152016
Pædagog4.3173.9453.2873.0393.6523.9004.1654.461
Sygepleje og sundhedspleje2.2682.2292.2332.0142.3762.5722.5552.674
Folkeskolelærer2.3682.4171.9531.9392.0272.2742.3702.264
Ergo- og fysioterapeut9109669639731.1961.2781.3561.301
Socialrådgivning og -formidling mv.7037407608109681.0761.1411.203
Byggeri- og anlægsteknisk544515622618745740550652
Teknisk, produktion og produktudvikling364385427506504494533523
Ernæring og sundhed442418410341364409411423
Administrationsøkonom mv.4026101165205269350
Handels- og markedsføringsøkonom85119155163220221247297
I alt12.00511.73410.83610.50412.21713.16913.59914.148

Kilde: Danmarks Statistik

Dimittender, professionsbacheloruddannelser - pr. hovedområder 2009-16 (tabel)
Dimittender20092010201120122013201420152016
Pædagogisk6.7236.4055.2775.0195.7156.2576.6206864
Medier og kommunikation354423373489502594709763
Kunstnerisk7986137153199285280317
Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil9871.0541.3131.4171.7652.0392.3802.632
Teknisk1.0221.0671.2401.3691.5801.6241.6011.635
Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik542502502444477525545566
Sundhedsfaglig3.6713.7413.7473.5064.2034.5454.6244.701
I alt13.42013.31312.63912.44714.49015.91716.75917.478

Kilde: Danmarks Statistik

Download tabel med dimittender, Danske Professionshøjskoler (2008-2016) (excl)

Forskning og Udvikling

Nedenfor vises et udsnit af Danske Professionshøjskolers nøgletal om forskning og udvikling. Der henvises til publikationen ProfViden for yderligere uddybning.

Den væsentligste kilde til finansiering af professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter er den årlige finanslovsbevilling på 273 mio.kr., som blev indført i 2013 og sidenhen er blevet videreført. Dertil kommer eksterne finansieringskilder i form af fonds- og puljemidler, som tilsammen udgjorde godt 109 mio. kr. i 2015. Det svarer til 400.000 kr. eksterne midler for hver 1 mio. kr., som professionshøjskolerne modtager fra staten.

Vidensproduktion - Ekstern finansiering (tabel)
 20142015
Ekstern finansiering (1.000 kr.) 127.982109.143
Ekstern finansiering (1000 kr.) / pr. 1 mio. kr. FoU bevilling i 2015400

Bemærk at tallene er for de 7 professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kilde: Danmarks Statistik, Finanslov 2015 og institutionernes regnskaber 2015.

Vidensproduktion - Forskningsaktivitet blandt medarbejdere (tabel)
Forskningsaktivitet20142015
Antal FoU aktive medarbejdere med Ph.d.-grad279322
Antal FoU aktive medarbejdere i alt 1.8232.052
Antal FoU årsværk i alt 511566
Antal undervisere med ph.d. i 2014 308391
Andel undervisere med ph.d. i 2014 8%10%

Bemærk at tallene er for de 7 professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kilde: Danmarks Statistik, Finanslov 2015, institutionernes regnskaber 2015 og Danske Professionshøjskoler.

Bevilling til forskning og udvikling (tabel)
2016-priser (mio. kr.)20082009201020112012201320142015201620172018
Globaliseringsmidler150192337289295000000
FoU midler00000273275273273273273
Andre politisk prioriterede midler163938360000000
I alt166232375326295273275273273273273

Bemærk at tallene er for de 7 professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kilde: Aftaler om fordeling af globaliseringspuljen, trepartsaftalen, finanslove, Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Download tabeller fra videnregnskab (2015) (excl)

Økonomi

Professionshøjskolerne modtog i 2015 et statstilskud på 4,5 mia. kr. og havde en omsætning på 5,7 mia. kr. 

Der henvises til: Professionshøjskoler i tal (pdf)

Se også notat om konsekvenser af finanslov 2016 (pdf)