Talsmænd

Professionsbacherloruddannelser som udbydes på to eller flere professionshøjskoler er organiseret med et uddannelsesledernetværk. Formand for netværket er samtidig talsmand for uddannelsen. Se herunder, hvem der er talsmænd for hvilke uddannelser.

For henvendelser vedrørende øvrige uddannelser kontakt den enkelte professionshøjskole.  Kontaktinfo til professionshøjskoler

Bioanalytiker
Susanne Markussen, Uddannelsesleder VIA  suma@via.dk  87552502

Ergoterapeut
Helle Mousing, Uddannelsesleder Metropol hemo@phmetropol.dk 51 38 05 90

Ernæring og Sundhed
Pia Øxenberg, Studieleder UCSYD poha@ucsyd.dk  72665125

Fysioterapeut
Dorte Drachmann, Studieleder UCN  dod@ucn.dk  72690950

Global Nutrition and Health
Karen Søndergaard Christensen, Uddannelsesleder VIA ks@via.dk  87552605

Jordemoder
Bodil Kirstine Møller, Uddannelsesleder Metropol bomo@phmetropol.dk  51632630

Lærer
Lis Madsen, Uddannelseschef UCC lima@ucc.dk 4189 7671

Offentlig administration
Hanne Sandahl, Uddannelseschef VIA hsan@via.dk 8755 3302

Psykomotorik
Helle Brok, Uddannelsesleder VIA hebr@via.dk 87552560

Pædagog
Anne Krogh, Uddannelseschef UCN, aek@ucn.dk 72690480

Radiograf
Anne-Mette Briand de Crevecoeur, Uddannelsesleder Metropol anbr@phmetropol.dk  51632610

Socialrådgiver
Anette Nicolaisen, Institutchef  UCSYD anic@ucsyd.dk , 72662923

Sygeplejerske
Iben Bøgh Bahsen, Uddannelseschef UCN  ibb@ucn.dk  72691051

 

Mangler du en uddannelse, eller en kontaktperson er du velkommen til at kontakte sekretariatet