Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU)

Udvalget arbejder for at synliggøre og positionere professionshøjskolernes uddannelser i en sammenhængende videregårnede uddannelsesindsats. Udvalgets opgaver omfatter blandt andet:

  • Uddannelsernes kvalitet og kvalitetssikring
  • Uddannelsernes videnbasering
  • Samarbejde og partnerskaber med erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og universiteter
  • Uddannelsernes evaluering og akkrediteringI tilknytning til udvalget etableres netværk for de enkelte professionsbacheloruddannelser, for det internationale område og for diplomuddannelserne

Formand:
Rektor Erik Knudsen/UCL
Tlf.: 6318 3602
Mobil: 2960 5988
Email: erkn@ucl.dk

Medlemmer:
Næstformand, Rektor Camilla Wang/UCSJ
Rektor Jens Otto Kjær Hansen/DMJX
Prorektor Kirsten Bundgaard/UCN
Prorektor Peter Friese/VIA
Dekan Lisbeth Harsvik/UCC
Dekan Randi Brinckmann/Metropol
Udviklingsdirektør, Alexander Von Oettingen/UCSYD
Vicedirektør for Tværgående Uddannelsesudvikling Ulla Refstrup Mulbjerg/UCL
Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer/UCSJ
Uddannelseschef Lene Daugaard/MSK
Konsulent Kristina Holm/Sekretariatet