Høringssvar

Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

DatoPDFTitel
23-02-2017download-iconHøringssvar: Høring over forslag til bekendtgørelse om ansøgningspulje om styrket dokumentation af lovende social praksis
03-02-2017download-iconHøringssvar angående bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
02-02-2017download-iconHøringssvar - Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for
maritime efter- og videreuddannelser m.v.
18-01-2017download-iconHøringssvar - bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt
bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på
UFM's område m.v.
12-01-2017download-iconHøringssvar Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

 

Arkiv

Høringssvar fra 2016

Høringssvar fra 2015

Høringssvar fra 2014

Høringssvar fra 2013

Høringssvar fra 2012

Høringssvar fra 2011

Høringssvar fra 2010