Høringssvar

Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

DatoPDFTitel
28-03-2017download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og udkast til gymnasiale læreplaner
24-03-2017download-iconHøringssvar over udkast til lovforslag til lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse)
23-02-2017download-iconHøringssvar: Høring over forslag til bekendtgørelse om ansøgningspulje om styrket dokumentation af lovende social praksis
03-02-2017download-iconHøringssvar angående bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
02-02-2017download-iconHøringssvar - Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v.
18-01-2017download-iconHøringssvar - bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt bekendtgørelse
om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på UFM's område m.v.
12-01-2017download-iconHøringssvar Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

 

Arkiv

Høringssvar fra 2016

Høringssvar fra 2015

Høringssvar fra 2014

Høringssvar fra 2013

Høringssvar fra 2012

Høringssvar fra 2011

Høringssvar fra 2010