De lærerstuderendes karaktergennemsnit ved optagelse på læreruddannelsen

I 2018 var andelen af studerende, der startede på læreruddannelsen, med et gennemsnit på 7,0 eller højere på 47,6 pct. Til sammenligning var andelen i 2012 på 30,4 pct., svarende til en stigning på 56,6 pct. siden indførslen af karakterkrav og optagelsessamtaler.

Andelen af studiestartere med et karaktergennemsnit på over 9,0 er steget med 84,8 pct. siden 2012.