ANALYSE - Optag og frafald på uddannelsesstationer på professionshøjskolerne

Uddannelser styrker Danmark

Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender

Det er velkendt, at uddannelser i de store byer er vigtige brikker i fødekæden til både private erhverv og til velfærdsområder som folkeskoler og sygehuse. 
Analyse er udarbejdet af Damvad Analytics og dokumenterer, at det i høj grad også gælder uden for de store byer. Eksempelvis viser rapporten, at to ud af tre studerende, som flytter for at få en uddannelse på en professionshøjskole, bliver boende efter endt uddannelse, og blandt de lokale er tallet endnu højere. Find flere 

Se en gennemgang af de væsentlige fund i analysen.

Kontakt

Christian Lund Nielsen

Specialkonsulent

cln@dkprof.dk

53 60 67 54

Professionshøjskolerne udbyder over 70 forskellige uddannelser i 38 byer fordelt over hele Danmark. De fleste uddannelser udbydes på campus med flere uddannelser samlet på en adresse. Derudover udbydes dele af i alt seks forskellige uddannelser på en uddannelsesstation i studieåret 2020-21.

På en uddannelsesstation tilrettelægges uddannelserne, så de studerende kan gennemføre dele af uddannelsen på en ’station’ uden for det geografiske hovedudbud af uddannelsen, som uddannelsesstationen er knyttet til.

Det blev muligt at oprette uddannelsesstationer på professionshøjskoler og erhvervsakademier som en forsøgsordning i marts 2017. I forbindelse med den daværende VLAK-regerings Bedre Balance II i januar 2018 blev der oprettet 10 nye uddannelsesstationer på professionshøjskoler og erhvervsakademier for at give kommende studerende muligheder for at studere en del af deres uddannelse i geografiske områder af landet, hvor der i forvejen ikke var mange uddannelsessteder. Seks af disse uddannelsesstationer blev placeret på professionshøjskoler.

I denne analyse vises udviklingen i optaget og frafaldet på uddannelsesstationerne på professionshøjskolerne, siden de første uddannelsesstationer blev oprettet i 2018.

Professionshøjskolerne oprettede fire uddannelsesstationer, da muligheden blev introduceret i 2017. Der var tale om tre læreruddannelsesstationer i henholdsvis Fredericia, Holstebro og Randers og en diplomingeniøruddannelsesstation i Viborg.

I forbindelse med Bedre Balance II blev der oprettet i alt seks uddannelsesstationer i hhv. Kalundborg, Helsingør, Fredericia, Svendborg, Hobro og Holstebro. Bioanalytikeruddannelsesstationen i Kalundborg og automationsteknologuddannelsesstationen i Fredericia overgik i 2019 til fulde uddannelsesudbud. De fire andre uddannelsesstationer oprettet ifm. Bedre Balance II optog i alt 13 studerende i 2020, jf. tabel 1.

 

I forbindelse med Bedre Balance ll blev der bevilget 160 millioner kr. til nye uddannelsesstationer. Det svarer til 16 millioner kr. over en fireårig periode til hver af de 10 uddannelsesstationer, der blev oprettet. Formålet var at skabe 500-1.000 lokale studiepladser ved fuld indfasning i 2021. Der hører ingen særbevilling til uddannelsesstationer oprettet hhv. før og efter Bedre Balance II.

Siden 2018 har optaget været faldende på uddannelsesstationerne. I 2020 blev 104 optaget på en uddannelsesstation, heraf 40 på den nyoprettede uddannelsesstation for sygeplejerskeuddannelsen i Herning. Af de optagne fra 2018 er 33 pct. faldet fra i 2020. For optagne i 2019 var 29 pct. faldet fra i 2020, jf. figur 1.

 

På uddannelsesstationerne oprettet ifm. Bedre Balance II har optaget også været faldende siden 2018. I 2020 blev 13 studerende optaget på de eksisterende fire uddannelsesstationer oprettet ifm. Bedre Balance II. Frafaldet er også relativt højt på hhv. 32 pct. og 35 pct. for studerende optaget i 2018 og 2019, jf. figur 2.

 

ANALYSENS HOVEDKONKLUSION

Det samlede optag på uddannelsesstationerne er faldet siden 2018. Siden 2018 er optaget faldet fra 159 til 143 studerende, svarende til 10 pct.

I 2020 blev 13 studerende optaget på de nuværende fire uddannelsesstationer, der blev oprettet ifm. Bedre Balance II. 51 studerende blev optaget på de fire uddannelsesstationer, der blev oprettet før Bedre Balance II, mens 40 studerende er optaget på sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesstation i Herning, der blev oprettet i 2020.

Næsten hver tredje studerende (30 pct.) er faldet fra et til to år efter start på uddannelsen, hvilket er højere end gennemsnittet på 27 pct. for en hel professionsbacheloruddannelse.

Senest opdateret oktober 2020

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Christian Lund

Konsulent

M: 53 60 67 54

E: cln@dkprof.dk