Fakta om bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikere spiller en central rolle for diagnosticering og behandling af patienter i det danske sundhedsvæsen. Find viden og fakta om uddannelsen her.

Bioanalytikeruddannelsen findes seks steder fordelt over det meste af Danmarkskortet, og ledigheden blandt dimittenderne er lav. På siderne her er fakta om uddannelsen samlet emnevis.

Se også vores øvrige faktasider for yderligere viden og baggrund om professionshøjskolerne og vores øvrige uddannelser samt emner som økonomi, demografi og studerende. 

Bioanalytikeruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der tager 3,5 år. 36 pct. af uddannelsen foregår i praktik på hospitaler.

Bioanalytikere uddannes på landets professionshøjskoler: VIA University College i Region Midtjylland, UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Region Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland og Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden. I alt kan bioanalytikeruddannelsen læses seks steder i Danmark.

Man kan læse til bioanalytiker i:
Esbjerg, Aarhus, Odense, Kalundborg, Næstved og København

I 2020 havde 649 kvalificerede ansøgere bioanalytikeruddannelsen som 1. prioritet, jf. figur 1. Det er en stigning på 14 pct. sammenlignet med 2019, hvor 571 kvalificerede ansøgere havde bioanalytikeruddannelsen som 1. prioritet.

Bioanalytikeruddannelsen er dimensioneret af hensyn til antallet af praktikpladser. Det betyder, at der er et politisk bestemt loft over antallet af studiepladser, professionshøjskolerne må udbyde, så det sikres, at alle studerende kan komme i praktik. Siden studieåret 2010/11 er der oprettet 85 flere studiepladser på bioanalytikeruddannelsen. I studieåret 2020/21 er der 488 studiepladser på uddannelsen.

 

 

Siden 2010 er andelen af optaget uden for de fire store byer på bioanalytikeruddannelsen steget fra 21 pct. til 26 pct. i 2018/19, jf. figur 2. I 2019 blev der optaget 36 flere bioanalytikerstuderende uden for de fire store byer end i 2010. Det svarer til, at 54 pct. af den samlede stigning i optaget fra 2010 til 2019 er sket uden for de store byer.

 

Bioanalytikeruddannelsen tiltrækker og fastholder til lokalområdet

Damvad Analytics har undersøgt professionshøjskolernes evne til at tiltrække og fastholde dimittender til lokalområdet1. Analysen viser, at et år efter færdiggjort uddannelse bor 57 pct. af de tilflyttede dimittender fra bioanalytikeruddannelsen stadig i kommunen. Det ligger lidt under det nationale gennemsnit på 65 pct., jf. tabel 1.

 

På bioanalytikeruddannelsen foregår 36 pct. (75 ECTS ud af 210 ECTS) af uddannelsen i praktik, på bioanalytikeruddannelsen defineret som klinisk uddannelse, der er fordelt over 5-7 semestre. Professionshøjskolerne tilrettelægger de kliniske perioder forskelligt på semestrene, jf. tabel 2.

 

Frafaldet på bioanalytikeruddannelsen er en smule højere end det gennemsnitlige frafald på professionsbacheloruddannelser og nogenlunde på niveau med det gennemsnitlige frafald på akademiske bacheloruddannelser.

Det primære frafald på bioanalytikeruddannelsen sker på 1. år. I 2019 var det 18 pct. af de bioanalytikerstuderende, der var faldet fra 1 år efter studiestart i 2018, jf. figur 3. Heraf har ca. 11 pct. af de førsteårsstuderende afbrudt uddannelsen med studieskift.

Samlet set er flere end hver fjerde studerende (29 pct.) faldet fra bioanalytikeruddannelsen seks år efter studiestart. Størstedelen af de studerende, der falder fra, er startet på en ny uddannelse umiddelbart efter (23 pct. point).

 

Sammenlignet med øvrige videregående uddannelser, har bioanalytikeruddannelsen en større andel af studerende med en HF-uddannelse som baggrund, jf. figur 4. Mere end hver ottende (13 pct.) af de studerende, der startede på bioanalytikeruddannelsen i 2018, havde en HF-uddannelse bag sig.

 

Bioanalytikeruddannelsen uddanner en del studerende med forældre med en erhvervsfaglig uddannelse som højeste uddannelsesniveau. I 2019 havde 39 pct. af de optagne bioanalytikerstuderende forældre, hvis højeste uddannelse var en erhvervsfaglig, jf. figur 5. Det samme gør sig gældende for 32 pct. af de studerende på alle korte og mellemlange videregående uddannelser.

 

Der er fuld beskæftigelse for nyuddannede bioanalytikere. Det var 3 pct. af de nyuddannede bioanalytikere fra dimittendårgangene 2015 og 2016, der var ledige 12-23 måneder efter dimission, jf. tabel 3. Hovedparten af de nyuddannede bioanalytikere ansættes på hospitaler (79 pct.).

 

1Damvad Analytics (2018): Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender. Tilgængelig på www.danskeprofessionshøjskoler.dk.

2https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/bioanalytiker

https://www.kp.dk/wp-content/uploads/2020/01/studieordning-bioanalytiker-2019.pdf

https://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/bioanalytiker/studieordningerhttps://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Bioanalytiker/Studieordning_Bioanalytiker_Absalon.pdf

https://www.ucsyd.dk/files/inline-files/Studieordning%20-%20bioanalytiker%20-%202016%20-%20opdateret%20%20270120.pdf

http://esdhweb.ucl.dk/1237921.bioanalytikeruddannelsen%20studieordning%20(rev%20aug%202017).pdf?_ga=2.41651046.572344309.1589265275-1878878530.1580811163

Senest opdateret september 2020

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Sophie Moestrup Kristensen

Konsulent

M: 25 33 44 50

E: smk@dkprof.dk