Fakta om laborantuddannelsen

Laboranter arbejder med kemisk og mikrobiologisk analyse om medicin, fødevarer og meget andet af det, der omgiver os i vores hverdag. Find viden og fakta om uddannelsen her.

Uddannelsen til laborant varer 2½ år og findes ni steder i hele landet. På siderne her er fakta om uddannelsen samlet emnevis. Se også vores øvrige faktasider for yderligere viden og baggrund om professionshøjskolerne og vores øvrige uddannelser samt for eksempel økonomi, demografi og studerende. 

Laborantuddannelsen er en kort videregående uddannelse, der tager 2,5 år. Det sidste år på uddannelsen (40 pct. af uddannelsen) foregår i praktik. På laborantuddannelsen er den studerende i lønnet praktik i en virksomhed.

Laboranter uddannes på landets erhvervsakademier og professionshøjskoler: På Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Aarhus, Zealand Sjællands Erhvervsakademi, Cphbusiness, UC SYD, UCL og Københavns Professionshøjskole.

Man kan læse til laborant i:
Holstebro, Esbjerg, Aarhus, Odense, Slagelse, Roskilde, København og Hillerød.

Søgningen til laborantuddannelsen er faldet de seneste år, og antallet af optagne er faldet en smule siden 2014. I 2019 havde 112 kvalificerede ansøgere laborantuddannelsen som 1. prioritet, jf. figur 1. Det er et fald på 38 pct. sammenlignet med 2015, hvor 182 kvalificerede ansøgere havde laborantuddannelsen som 1. prioritet.

 

 

Siden 2014 er andelen af optagne uden for de fire store byer på laborantuddannelsen steget fra 6 pct. til 13 pct. i 2018/19, jf. figur 2. I 2019 blev der optaget 12 flere laborantstuderende uden for de fire store byer end i 2014. Samtidig blev der optaget 30 færre laborantstuderende inde for de fire store byer end i 2014.

 

På laborantuddannelsen foregår 33 pct. (50 ECTS ud af 150 ECTS) af uddannelsen i praktik fordelt på de sidste to semestre. Professionshøjskolerne tilrettelægger praktikkerne ens på Københavns Professionshøjskole, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og på UC SYD, jf. tabel 1.

 

Frafaldet på laborantuddannelsen er højere end det gennemsnitlige frafald på professionsbacheloruddannelser og det gennemsnitlige frafald på akademiske bacheloruddannelser.

Det primære frafald på laborantuddannelsen sker på 1. år. I 2019 var det 26 pct. af de laborantstuderende, der var faldet fra 1 år efter studiestart i 2018, jf. figur 3. Heraf har lidt over halvdelen af de førsteårsstuderende afbrudt uddannelsen med studieskift.

Samlet set er næsten 40 pct. faldet fra laborantuddannelsen tre år efter studiestart. Størstedelen af de studerende, der falder fra, er startet på en ny uddannelse umiddelbart efter (27 pct. point).

 

Sammenlignet med de øvrige videregående uddannelser, har laborantuddannelsen en større andel af studerende med en HF-uddannelse som baggrund, jf. figur 4. Næsten hver femte (20 pct.) af de studerende, der startede på laborantuddannelsen i 2018, havde en HF-uddannelse bag sig.

 

Laborantuddannelsen uddanner en del studerende med forældre uden en videregående uddannelse. I 2019 havde godt halvdelen af de optagne laborantstuderendes forældre ikke en videregående uddannelse, jf. figur 5. Det samme gør sig gældende for lidt over 40 pct. af de studerende på alle korte og mellemlange videregående uddannelser.

 

Ca. 8 pct. af de nyuddannede laboranter fra dimittendårgangene 2015 og 2016 var ledige 12-23 måneder efter dimission, jf. tabel 3. Laborantuddannede ansættes mange forskellige steder. Af nyuddannede laboranter er ca. 77 pct. beskæftiget 12-23 måneder efter dimission. 23 pct. er ansat inden for erhvervsservice.

 

1https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/bioanalytiker

https://www.kp.dk/wp-content/uploads/2020/01/studieordning-bioanalytiker-2019.pdf

https://www.via.dk/uddannelser/sundhed-og-omsorg/bioanalytiker/studieordninger

https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Bioanalytiker/Studieordning_Bioanalytiker_Absalon.pdf

https://www.ucsyd.dk/files/inline-files/Studieordning%20-%20bioanalytiker%20-%202016%20-%20opdateret%20%20270120.pdf

http://esdhweb.ucl.dk/1237921.bioanalytikeruddannelsen%20studieordning%20(rev%20aug%202017).pdf?_ga=2.41651046.572344309.1589265275-1878878530.1580811163

Senest opdateret juni 2020

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Christian Lund Nielsen

Konsulent

M: 53 60 67 54

E: cln@dkprof.dk