Fakta om professionshøjskolerne

Professionshøjskolerne udbyder korte og mellemlange videregående uddannelser. Få et hurtigt overblik her

Professionshøjskolerne udbyder korte og mellemlange videregående uddannelser og uddanner bl.a. sygeplejersker, lærere og pædagoger til fx sygehuse, folkeskoler og dagtilbud i hele landet. Vi uddanner også bygningskonstruktører, diplomingeniører og finansøkonomer til det private erhvervsliv.

Professionshøjskolerne efteruddanner også medarbejdere og ledere inden for det offentlige og i det private erhvervsliv. 

De seks professionshøjskoler1 har uddannelsessteder i 37 byer fordelt over hele Danmark – fra Esbjerg til Rønne og fra Hjørring til Nykøbing Falster. Af de 37 byer ligger 32 af dem uden for Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. 

Se øvrige faktasider her for mere uddybende viden om enkeltuddannelser, studerende, demografi m.m.

 

Professionshøjskolerne uddanner til de store velfærdsprofessioner. De fire store velfærdsuddannelser til hhv. pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver har i alt ca. 46.408 studerende. Det svarer til 59 pct. af de studerende på professionshøjskolerne og 18 pct. af alle studerende på videregående uddannelser i Danmark. Pædagoguddannelsen er Danmarks største videregående uddannelse.

 

På professionshøjskolerne efteruddannes mange nuværende medarbejdere og ledere, både i det private erhvervsliv og i daginstitutioner, på jobcentre, i folkeskoler, i den kommunale ældrepleje og på hospitaler.

I 2017 stod professionshøjskolerne for over 40 pct. af den samlede aktivitet på efteruddannelsesområdet på videregående niveau, målt på kursister.

Professionshøjskolesektoren modtager hvert år en statslig forsknings- og udviklingsbevilling til at skabe ny praksisnær viden.

Den nye viden bliver både brugt på uddannelserne på professionshøjskolerne og af medarbejdere på hospitaler,
jobcentre, skoler, børnehaver og i virksomheder. Det skal sikre, at både de studerende og samfundet hele tiden får ny viden om fx det gode forældresamarbejde ml. børnehave og hjem, den gode undervisning i skolen, effekten af nye klimaløsninger eller hvordan samtaler ml. sagsbehandlere og unge kan forbedres.

I 2018 var den statslige forsknings- og udviklingsbevilling på 284 mio. kr. Professionshøjskolerne modtager 3 pct. af statens samlede forskningsbudget til uddannelsesinstitutioner3.

Forsknings- og udviklingsbevillingen til professionshøjskolerne er en lille del af professionshøjskolernes samlede statstilskud – svarende til 6 pct. Til sammenligning er universiteternes fordeling mellem uddannelses- og forskningsmidler ca. 50/50.

I alle fem regioner er der professionshøjskoler med en række uddannelsessteder. I oversigten nedenfor ses antallet af studerende på videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort sorteret efter region og størrelse (antallet af studerende).

Københavns Universitet er med 41.715 studerende den største videregående uddannelsesinstitution i Danmark. Københavns Professionshøjskole er med 20.740 studerende den 5. største institution, mens VIA University College med 20.193 studerende er den 6. største.

 

Fodnoter:

1Danske Professionshøjskolers medlemsinstitutioner er de seks professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) og Maskinmesterskolen København.

2Læreruddannelsen varer som den eneste professionsbacheloruddannelse 4 år.

3Tallet er opgjort i 2016.

Senest opdateret i september 2019

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Nete Krogsgaard Niss

Analaysechef

M: 48 80 87 20

E: nkn@dkprof.dk