ANALYSE - Optag og frafald på uddannelsesstationer på professionshøjskolerne

Professionshøjskolerne udbyder over 70 forskellige uddannelser i 38 byer fordelt over hele Danmark. De fleste uddannelser udbydes på campus med flere uddannelser samlet på en adresse. Derudover udbydes dele af i alt seks forskellige uddannelser på en uddannelsesstation i studieåret 2020-21.

På en uddannelsesstation tilrettelægges uddannelserne, så de studerende kan gennemføre dele af uddannelsen på en ’station’ uden for det geografiske hovedudbud af uddannelsen, som uddannelsesstationen er knyttet til.

Det blev muligt at oprette uddannelsesstationer på professionshøjskoler og erhvervsakademier som en forsøgsordning i marts 2017. I forbindelse med den daværende VLAK-regerings Bedre Balance II i januar 2018 blev der oprettet 10 nye uddannelsesstationer på professionshøjskoler og erhvervsakademier for at give kommende studerende muligheder for at studere en del af deres uddannelse i geografiske områder af landet, hvor der i forvejen ikke var mange uddannelsessteder. Seks af disse uddannelsesstationer blev placeret på professionshøjskoler.

I denne analyse vises udviklingen i optaget og frafaldet på uddannelsesstationerne på professionshøjskolerne, siden de første uddannelsesstationer blev oprettet i 2018.

 

Professionshøjskolerne oprettede fire uddannelsesstationer, da muligheden blev introduceret i 2017. Der var tale om tre læreruddannelsesstationer i henholdsvis Fredericia, Holstebro og Randers og en diplomingeniøruddannelsesstation i Viborg.

I forbindelse med Bedre Balance II blev der oprettet i alt seks uddannelsesstationer i hhv. Kalundborg, Helsingør, Fredericia, Svendborg, Hobro og Holstebro. Bioanalytikeruddannelsesstationen i Kalundborg og automationsteknologuddannelsesstation i Fredericia overgik i 2019 til fulde uddannelsesudbud. De fire andre uddannelsesstationer oprettet ifm. Bedre Balance II optog i alt 13 studerende i 2020, jf. tabel 1.

 

I forbindelse med Bedre Balance ll blev der bevilget 160 millioner kr. til nye uddannelsesstationer. Det svarer til 16 millioner kr. over en fireårig periode til hver af de 10 uddannelsesstationer, der blev oprettet. Formålet var at skabe 500-1.000 lokale studiepladser ved fuld indfasning i 20214. Der hører ingen særbevilling til uddannelsesstationer oprettet hhv. før og efter Bedre Balance II.

Siden 2018 har optaget været faldende på uddannelsesstationerne. I 2020 blev 104 optaget på en uddannelsesstation, heraf 40 på den nyoprettede uddannelsesstation for sygeplejerskeuddannelsen i Herning. Sammenlignet med de ordinære udbud har 1. og 2. årsfrafaldet været relativt højt. Af de optagne fra 2018 er 33 pct. faldet fra i 2020. For optagne i 2019 var 29 pct. faldet fra i 2020, jf. figur 1.

 

 

På uddannelsesstationerne oprettet ifm. Bedre Balance II har optaget også været faldende siden 2018. I 2020 blev 13 studerende optaget på de resterende fire uddannelsesstationer. Frafaldet er også relativt højt på hhv. 32 pct. og 35 pct. for studerende optaget i 2018 og 2019, jf. figur 2.

 

Senest opdateret oktober 2020

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Christian Lund

Konsulent

M: 53 60 67 54

E: cln@dkprof.dk