Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne optager mere end hver tredje studerende på de videregående uddannelser, og halvdelen af de ti mest søgte uddannelser i 2019 udbydes af professionshøjskolerne. Siderne her indeholder disse og mange andre nøgletal om professionshøjskolerne.

Professionshøjskolerne udbyder professions- og erhvervsrettede uddannelser og uddanner bl.a. sygeplejersker, lærere og pædagoger til fx sygehuse, folkeskoler og dagtilbud i hele landet. Vi uddanner også bygningskonstruktører, diplomingeniører og finansøkonomer til det private erhvervsliv og efteruddanner medarbejdere og ledere inden for det offentlige og i det private erhvervsliv. 

Siderne her indeholder centrale nøgletal om Danske Professionshøjskolers otte medlemsinstitutioner delt op i fem temaer om uddannelser, studerende, beskæftigelse og arbejdsmarked, praksisnær forskning og uddannelsesøkonomi.

Det fremgår for eksempel, at professionshøjskolerne optager mere end hver tredje studerende på de videregående uddannelser, og at halvdelen af de ti mest søgte videregående uddannelser i 2019 udbydes af professionshøjskolerne.

Se øvrige faktasider her for mere uddybende viden om uddannelser, studerende, demografi m.m.

Senest opdateret august 2020

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hanne Bech

Chefkonsulent

M: 27 57 05 28

E: hb@dkprof.dk