Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne optager mere end hver tredje studerende på de videregående uddannelser, og halvdelen af de ti mest søgte uddannelser i 2021 udbydes af professionshøjskolerne. Her kan du finde mange flere tal og fakta om professionshøjskolerne.

”Professionshøjskolerne i tal” er vores årlige rapport, hvor vi samler de seneste fakta om professionshøjskolerne og deres uddannelser.

Professionshøjskolerne udbyder professions- og erhvervsrettede uddannelser, som uddanner professionelle til en lang række brancher og sektorer. Eksempelvis uddanner professionshøjskolerne landets sygeplejersker, lærere og pædagoger og spiller derfor en stor rolle for vores sygehuse, folkeskoler og dagtilbud.

Professionshøjskolerne uddanner også bygningskonstruktører, diplomingeniører og finansøkonomer til det private erhvervsliv og efteruddanner medarbejdere og ledere inden for både det offentlige og det private erhvervsliv. På mange måder er professionshøjskolerne altså med til at forme fremtidens samfund og arbejdsmarked ved at uddannede professionelle til hele Danmark.

I rapporten har vi samlet den nyeste viden og fakta om professionshøjskolerne, inddelt efter fem temaer; uddannelserne, de studerende, beskæftigelse og arbejdsmarked, praksisnær forskning og uddannelsesøkonomi.

Her kan du finde tal og fakta fra 2021 om:

  • Søgning, optag og antal dimittender fra bl.a. pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen
  • De studerendes alder, køn, uddannelsesbaggrund samt deres forældres uddannelsesbaggrund
  • Dimittendernes beskæftigelsesgrad og -sted
  • Finansiering af forskningen på professionshøjskolerne
  • Institutionernes økonomi, herunder statstilskud og antal studerende

Professionshøjskolerne optager mere end hver tredje studerende på de videregående uddannelser, og at halvdelen af de ti mest søgte videregående uddannelser udbydes af professionshøjskolerne. 

Læs rapporten ved at downloade pdf’en nedenfor. 

Se øvrige faktasider her for mere uddybende viden om uddannelser, studerende, demografi m.m.

Senest opdateret oktober 2021

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Nete Krogsgaard Niss

AnalyseChef

M: 48 80 87 20

E: nkn@dkprof.dk