Antal optagne studerende i og uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg

Siden 2008 er både antallet og andelen af lærerstuderende uden for storbyerne steget og ligger i 2017/2018 på omkring 40 pct. af alle lærerstuderende.

I 2017/18 blev 2.155 studerende optaget på læreruddannelser i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

1.387 studerende, svarende til 39 pct. af det samlede antal studerende, blev optaget på læreruddannelser uden for disse byer.

Siden studieåret 2009/10 har andelen af studerende uden for de fire store byer ligget relativt stabilt mellem 35 og 40 pct. af den samlede population.

 

Optagne studerende i og uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg, 2008/09-2017/18

Kilde: Institutionernes egne indberetninger til Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger

 

Andel af optag uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg i pct.

Kilde: Institutionernes egne indberetninger til Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger