Demens

Kontakt en ekspert i demens

Professionshøjskolerne uddanner en stor del af landets sundhedsprofessionelle, fx sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det er dem, der skal arbejde med mennesker med demens i den offentlige sektor. Derudover har professionshøjskolerne en række forskningscentre og forskere med ekspertviden om demens.

 

Følgende fra professionshøjskolerne har en særlig viden om demens: 

 

Rikke Gregersen, docent, M.Sci., ph.d., VIA
rigr@via.dk  87 55 18 10

Rikke Gregersen er demensfaglig forskningsleder, tilknyttet Demensalliancen som ekspert og indgår i stort paneuropæisk forskningssamarbejde (Interdem) omkring psykosociale interventioner rettet mod mennesker med demens. Rikke har særlig viden om:

 • Demenssygdomme, deres symptomer, årsager og behandling
 • Forebyggelse af demens
 • Psykosociale metoder i forhold til mennesker med demens
 • Hjælp til selvstændighed, værdighed og et godt liv for mennesker med demens – bl.a. igennem brug af teknologi, inddragelse af pårørende samt fysisk og kognitiv træning
 • Pårørendes behov og muligheder for aflastning i dagligdagen
 • Samarbejde i Kina om stress forskning og uddannelse af sundhedspersonale i pleje af mennesker med demens

 

Anders Møller Jensen, ph.d.-studerende, VIA
amj@via.dk 87 55 17 03

Anders Møller Jensen leder et netværk for VIA-studerende interesserede i forskning og udvikling i demens og formand for Forskningsnetværk for reminiscens. Andreas har særlig viden om:

 • Reminiscens – hvordan kan man ved brugen af minder og erindringer styrke livskvaliteten hos mennesker med demens
 • Brug af musik og film til at hjælpe mennesker med demens
 • Pleje af mennesker med demens under hospitalsindlæggelse for andre sygdomme (igangværende ph.d. projekt)

 

Jonas Holsbæk, Lektor, Ms OT Ergoterapeutuddannelsen PH Metropol
joho@phmetropol.dk 72 48 70 82

Jonas Holsbæk er en af fem godkendte specialister indenfor ergoterapi og gerontologi/geriatri godkendt af ergoterapeutforeningens specialistråd. Har siddet i Sundhedsstyrelsens styregruppe for den ældre medicinske patient i forbindelse med udarbejdelse af den landsdækkende handlingsplan til ældre medicinske patienter. Jonas har særlig viden om:

 • Inddragelse af borgere med moderat til svær demens ved Brugerdreven innovation
 • Har forsket i, udviklet og afprøvet flere teknologier, der bruges i Danmark og Norden
 • Rehabilitering af borgere med demens
 • Velfærdsteknologi til borgere med demens
 • Lydes virkning på borgere med demens

 

Dorte Malig Rasmussen, University College Lillebælt
dmra1@ucl.dk   29 17 61 78

Dorte Malig Rasmussen er programleder for Velfærdsteknologi på Center for Anvendt Velfærdsforskning, University College Lillebælt. Dorte har en særlig viden om:

 • Velfærdsteknologier og robotter til borgere med demens
 • Udvikling af nye velfærdsteknologier til borgere med let til moderat demens (herunder projektet Demens i hjemmet)
 • Udvikling og forskning i forhold til demenslandsbyer. Implementeringen og anvendelsen af velfærdsteknologi i forhold til de rum og arenaer, hvor teknologierne anvendes