Færre unge og flere småbørn og ældre vil påvirke efterspørgslen efter pædagoger og sundhedspersonale

Befolkningsfremskrivninger1 viser, at der i hele Danmark frem mod 2030 vil være færre unge og flere småbørn og ældre. Det vil påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft i fx dagtilbud, skoler og på sundhedsområdet i de kommende år. Aktuelt mangler der arbejdskraft indenfor flere af de store velfærdsområder, som professionshøjskolerne uddanner til. Der er mangel på sygeplejersker på Sjælland og Fyn, mangel på folkeskolelærere i Østjylland og Vestjylland og mangel på pædagoger i Hovedstaden og i Sydjylland. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering2.

Frem mod 2030 vil der være 9 pct. færre 17-årige i hele landet og samtidig 17 pct. flere børn på 0-6 år og ca. 60 pct. flere 80+ årige ift. 2019, jf. figur 1. De største stigninger forventes at ske i Region Hovedstaden.

Færre unge de kommende år øger rekrutteringsudfordringerne
Udviklingen i demografien vil blandt andet påvirke fødekæden til professionsuddannelserne i de kommende år. I det følgende ses på professionsuddannelsernes rekrutteringsgrundlag, som er de unge 17-årige i hele landet.

Befolkningsfremskrivninger viser, at der frem mod 2030 vil være 9 pct. færre 17-årige i hele landet. Der er tydelige geografiske forskelle, jf. danmarkskortene i figur 2. Flere 17-årige vil bo i og omkring København og færre i resten af landet. I Københavns Kommune vil der være 13 pct. flere 17-årige i 2030 sammenlignet med 2019, og det vil være 10 pct. af alle 17-årige, der vil bo i København og Frederiksberg kommuner i 2030. I 2019 er det 8 pct.

Horsens vil som den eneste jyske kommune have flere 17-årige i 2030 sammenlignet med 2019 (4 pct.). I 20 kommuner vil antallet af 17-årige være faldet med mere end 20 pct. i 2030 ift. 2019. I de jyske kommuner Ringkøbing-Skjern og Sønderborg og de sjællandske kommuner Frederikssund, Helsingør, Kalundborg, Holbæk, Næstved og Køge vil der være omkring 150-220 færre 17-årige i 2030 ift. 2019, svarende til et fald på 17-26 pct.

Flere børn og ældre påvirker efterspørgslen efter pædagoger og sundhedspersonale
Frem mod 2030 forventes en stigning på ca. 74.000 børn i alderen 0-6 år, svarende til 17 pct. flere i forhold til 2019. Den største stigning på 25.000 flere børn på 0-6 år forventes at ske i Region Hovedstaden (18 pct.), mens den største relative stigning på 20 pct. forventes at ske i Region Midtjylland i 2030, jf. figur 3.

Frem mod 2030 forventes ligeledes en stigning i antallet af 80+ årige på ca. 161.000 personer, svarende til ca. 60 pct. flere i forhold til 2019. Den største stigning forventes i Region Hovedstaden med 43.000 flere 80+ årige (59 pct.), mens den største relative stigning forventes i Region Sjælland med 72 pct. flere 80+ årige, jf. figur 4.

 

Hent faktaarket som PDF

Senest opdateret juni 2019


Fodnoter

1Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, 2019.

2Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Arbejdsmarkedsbalancen 2019.