Færre unge og flere småbørn og ældre vil påvirke efterspørgslen efter pædagoger og sundhedspersonale

Befolkningsfremskrivninger1 viser, at der i hele Danmark frem mod 2030 vil være færre unge og flere småbørn og ældre. Det vil påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft i fx dagtilbud, skoler og på sundhedsområdet i de kommende år. Aktuelt mangler der arbejdskraft indenfor flere af de store velfærdsområder, som professionshøjskolerne uddanner til. Der er omfattende mangel på sygeplejersker i hele landet, mangel på socialrådgivere på Sjælland og i Østjylland og mangel på pædagoger på Fyn. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering2.

Frem mod 2030 vil der være 11 pct. færre 17-årige i hele landet og samtidig 20 pct. flere børn på 0-6 år og ca. 70 pct. flere 80+ årige ift. 2018, jf. figur 1. De største stigninger forventes at ske i Region Hovedstaden.

 

Færre unge de kommende år øger rekrutteringsudfordringerne
Udviklingen i demografien vil blandt andet påvirke fødekæden til professionsuddannelserne i de kommende år. I det følgende ses på professionsuddannelsernes rekrutteringsgrundlag, som er de unge 17-årige i hele landet.

Befolkningsfremskrivninger viser, at der frem mod 2030 vil være 11 pct. færre 17-årige i hele landet. Der er tydelige geografiske forskelle, jf. danmarkskortene i figur 2. Flere 17-årige vil bo i og omkring København og færre i resten af landet. I Københavns Kommune vil der være 16 pct. flere 17-årige i 2030 sammenlignet med 2018, og det vil være 10 pct. af alle 17-årige, der vil bo i København og Frederiksberg kommuner i 2030. I 2018 var det 8 pct.

Horsens vil som den eneste jyske kommune have flere 17-årige i 2030 sammenlignet med 2018 (6 pct.). I 24 kommuner vil antallet af 17- årige være faldet med mere end 20 pct. i 2030 ift. 2018. I de jyske kommuner Ringkøbing-Skjern, Varde, Billund og Sønderborg vil der være omkring 200 færre 17-årige i 2030 ift. 2018, svarende til et fald på mellem 24-26 pct.

Flere børn og ældre påvirker efterspørgslen efter pædagoger og sundhedspersonale
Frem mod 2030 forventes en stigning på ca. 86.000 børn i alderen 0-6 år, svarende til 20 pct. flere i forhold til 2018. Den største stigning på 24 pct. forventes at ske i Region Hovedstaden, mens stigningen i Region Syddanmark og Region Nordjylland forventes at være på 16-17 pct. flere børn på 0-6 år i 2030, jf. figur 3.

 

Frem mod 2030 forventes ligeledes en stigning i antallet af 80+ årige på ca. 176.000 personer, svarende til ca. 70 pct. flere i forhold til 2018. Den største stigning forventes i Region Hovedstaden med 47.000 flere 80+ årige (66 pct.), mens den største relative stigning forventes i Region Sjælland med 83 pct. flere 80+ årige, jf. figur 4.

 

Hent faktaarket som PDF

Seneste opdatering 27. marts 2019


1Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, 2018.

2Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Arbejdsmarkedsbalancen 2019.