Fakta om forslaget til finanslov 2019

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for professionshøjskolerne

Omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt bliver over årene 2016-2022 akkumuleret til 2,6 mia. kr. i gennemførte og planlagte besparelser på de 6 professionshøjskoler, Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København..

Omprioriteringsbidraget droppes ikke fra 2022. Provenuet bliver indenfor ressortområdet til senere udmøntning.

Figuren nedenfor viser det akkumulerede omprioriteringsbidrag for perioden 2016-2022. Tabellen nedenfor viser det årlige omprioriteringsbidrag for perioden 2016-2022.