Fakta om merituddannelserne

Merituddannelserne

Meritpædagoguddannelsen og meritlæreruddannelsen er et alternativ til den almindelige pædagog- og læreruddannelse. Merituddannelserne giver de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som henholdsvis pædagog og folkeskolelærer. 

Meritpædagoguddannelsen er et alternativ til den almindelige pædagoguddannelse og er en treårig uddannelse, hvor studier og arbejde kombineres. Meritpædagoguddannelsen giver de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som pædagog.

Uddannelsens opbygning
Meritpædagoguddannelsen tager 3 år (6 semestre), og uddannelsen læses som fuldtidsstudie det første år og som deltidsstudie andet og tredje år. Uddannelsen består af en grunddel, en specialiseringsdel og et bachelorprojekt. De studerende vælger allerede ved uddannelsens start en specialisering (dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik). Specialiseringen starter efter uddannelsens første år, det grundfaglige år, som er fælles for alle studerende.

Optagelseskrav
For at blive optaget på meritpædagoguddannelsen skal man opfylde et af følgende kriterier:

  • være fyldt 25 år og have minimum to års erhvervserfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende

  • have minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende

Ud over erhvervserfaringen er optagelseskravene til meritpædagoguddannelsen de samme som til den almindelige pædagoguddannelse.

Alternative former for meritpædagoguddannelse
Meritpædagoguddannelsen udbydes på Københavns Professionshøjskole også på en sporskiftelinje. Sporskiftet er for studerende, der er fyldt 25 og allerede har gennemført en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau. Erfaring fra pædagogisk arbejde er ikke et krav. Den studerende vil opnå erfaring ved at arbejde som pædagogmedhjælper ved siden af studiet. På sporskiftet specialiserer man sig inden for dagtilbudspædagogik. Fra studieåret 2022/23 er det også muligt at starte på sporskiftet på VIA i Aarhus og på UCL i Odense.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på ca. 8.000 kr. pr. semester. Der er mulighed for at søge tilskud fra den kommunale kompetencefond samt mulighed for Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) det første år.

I 2021/22 blev der optaget 729 studerende på meritpædagoguddannelsen, hvilket er en stigning på 136 pct. sammenlignet med 2012/13, hvor der blev optaget 309 studerende på meritpædagoguddannelsen, jf. figur 1.

 

Meritpædagoguddannelsen kan læses i Aalborg, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast, Silkeborg, Randers, Viborg, Aarhus, Aabenraa, Jelling. Odense, Nykøbing, Roskilde, Slagelse, Vordingborg, Hillerød og København.

I 2021/22 blev der optaget hhv. 473 og 169 studerende på meritpædagoguddannelserne på Københavns Professionshøjskole og VIA. Der var intet optag på UCL, jf. tabel 1. Fra 2022/23 vil det igen være muligt at læse til meritpædagog på UCL i både Jelling og Odense.

 

Meritlæreruddannelsen er et alternativ til den almindelige læreruddannelse og giver de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som folkeskolelærer.

Uddannelsens opbygning
Undervisningen er modulopbygget, og uddannelsen tager ca. 4 år at gennemføre på deltid og 2,5 år på fuldtid. Uddannelsesforløbet afhænger af den studerendes baggrund. En universitetsuddannelse med et eller to fag kan fx give merit for undervisningsfagene, og en pædagogisk baggrund kan måske give merit for moduler i pædagogik eller praktikken. Undervisningsforløbet er altså et individuelt tilrettelagt studieforløb.

Optagelseskrav
For at blive optaget på meritlæreruddannelsen, skal man opfylde mindst et af følgende kriterier:

  • have afsluttet en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse

  • være fyldt 25 år, have en erhvervsuddannelse og to års erhvervserfaring. Der er ikke krav til, at erhvervserfaringen skal være inden for uddannelsesrelevante områder.

Alternative former for meritlæreruddannelse
Meritlæreruddannelsen udbydes på Københavns Professionshøjskole og Absalon også på en Teach First-linje. Som studerende på Teach First bliver man ansat fuld tid på en folkeskole. Samtidig gennemfører den studerende et særligt tilrettelagt meritlæreruddannelsesforløb og deltager i ledelsesudviklingskurser med sparring fra en lærerfaglig mentor. Meritlæreruddannelsen udbydes på VIA også som en trainee-meritlæreruddannelse. Under uddannelsen bliver man tilknyttet en skole som vikar i ca. 40 pct. af en ugentlig arbejdstid. De sidste 60 pct. af tiden er man studerende på meritlæreruddannelsen og følger de fag, der knytter sig til trainee-meritlæreruddannelsen.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på ca. 5.000 kr. pr. modul. Der er mulighed for at søge tilskud fra den kommunale kompetencefond samt mulighed for Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

I 2021/22 blev der optaget 542 studerende på meritlæreruddannelsen, hvilket er på niveau med optaget i 2012/13, jf. figur 2.

 

Meritlæreruddannelsen kan læses i Hjørring, Nørre Nissum, Silkeborg, Skive, Esbjerg, Haderslev, Jelling, Odense, Roskilde, Vordingborg, København og Rønne.

I 2021/22 blev der optaget hhv. 207 og 111 studerende på meritlæreruddannelserne på Københavns Professionshøjskole og VIA, jf. tabel 2.

 

Senest opdateret august 2022

Kontakt

Christian Lund Nielsen

Specialkonsulent

cln@dkprof.dk

53 60 67 54