Uddannelser til hele Danmark – et område i vækst

Antallet af uddannelsesudbud uden for de fire store byer til for eksempel læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen er steget gennem de seneste tyve år. Det gælder også i de 10 år, professionshøjskolerne har haft ansvaret for uddannelserne. Siderne her samler et overblik over udviklingen, ligesom det samlede materiale kan hentes i pdf.

Figur 1 nedenfor viser, at professionshøjskolerne er tilstede der, hvor den største koncentration af de 17-årige bor.

I forbindelse med Regeringens Bedre Balance II er der oprettet uddannelsesstationer i Hobro, Kalundborg, Holstebro og Helsingør.

Figur 1: Antal 17-årige med bopæl i kommunen i sidste kvartal i 2017 sammenlignet med professionshøjskolernes udbud af grunduddannelser

 

Kilde: Danmarks Statistik 2017. UDDAKT10

 

 

Optag af studerende i og uden for de store byer

Siden 2008 er andelen af professionsbachelorstuderende uden for storbyerne steget og ligger i 2017/18 på omkring 43 pct. af alle studerende.

I 2017/18 blev 12.476 studerende tilbudt studieplads på professionsuddannelser i København, Aarhus, Odense og Aalborg. 9.519 studerende, svarende til 43 pct. af det samlede antal studerende, blev optaget på uddannelser uden for disse byer.

Siden studieåret 2013/14 har andelen af optagne studerende uden for de fire store byer ligget relativt stabilt på 42-43 pct. af den samlede population (MSK ikke medtaget)

På pædagog-, sygeplejerske- og læreruddannelserne er der ligeledes en stigning i optaget af studerende uden for de fire store byer. I 2008 blev henholdsvis 44,4 pct., 41,3 pct. og 33,6 pct. optaget på pædagog-, sygeplejerske- og læreruddannelser uden for de fire store byer. I 2018 var andelen steget til 56,0 pct., 55,0 pct. og 36,8 pct.

Uddannelser i og uden for de fire store byer i 1998, 2008 og 2018

I 1998 kunne man læse til socialrådgiver i fem byer (I Nordjylland læses socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet), lærer i 16 byer, sygeplejerske i 21 byer og pædagog i 31 byer i Danmark. I 2018 er billedet ens på lærer- og sygeplejerskeuddannelserne, som har udbud i henholdsvis en og to byer flere end i 1998, mens byer med udbud af socialrådgiveruddannelse er steget fra fem i 1998 til 13 i 2018. Pædagoguddannelserne ligger i ni færre byer end i 1998.

Siden 1998 er antallet af byer uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg, hvor man kan læse til socialrådgiver, steget fra en til ni. På læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen har der været små stigninger fra hhv. 12 til 14 og 17 til 18 byer, mens pædagoguddannelsen er faldet fra 27 til 19 byer.

I årene op til pædagoguddannelsernes lukninger, var optaget faldende. Det samme gør sig gældende for de lukkede læreruddannelser, hvor læreruddannelsen i Holbæk eksempelvis gik fra 144 optagne lærerstuderende i 2006 til 27 i 2013 efter mange år med faldende optag.

Hent faktaarket som PDF