Uddannelser til hele Danmark – et område i vækst

Antallet af uddannelsesudbud uden for de fire store byer til for eksempel læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen er steget gennem de seneste tyve år. Det gælder også i de 10 år, professionshøjskolerne har haft ansvaret for uddannelserne. Siderne her samler et overblik over udviklingen, ligesom det samlede materiale kan hentes i pdf.

Figur 1 nedenfor viser, at professionshøjskolerne er tilstede der, hvor den største koncentration af de 17-årige bor.

Figur 1: Antal 17-årige med bopæl i kommunen i sidste kvartal i 2017 sammenlignet med professionshøjskolernes udbud af grunduddannelser

 

Kilde: Danske Professionshøjskoler og Danmarks Statistik 2017. UDDAKT10

Uddannelsesstationer på professionshøjskolerne

I 2017 gjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet det muligt at oprette uddannelsesstationer. Med denne ordning kan dele af en uddannelse flyttes geografisk fra det oprindeligt godkendte uddannelsessted[1]. 

I 2017 godkendte Uddannelses- og Forskningsministeriet UCL’s læreruddannelsesstation i Fredericia og VIA’s læreruddannelsesstationer i Randers og Holstebro samt en ingeniøruddannelsesstation inden for virtual reality og augmented reality i Viborg[2].

I januar 2018 besluttede regeringen ifm. Bedre Balance II, at 10 uddannelsesstationer på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne fra august 2018 skulle oprettes. Seks af disse uddannelsesstationer er placeret på professionshøjskoler, jf. tabel 1. Der er bevilget 16 millioner kr. over en fireårig periode til hver af uddannelsesstationerne oprettet ifm. Bedre Balance II[3].

 

 

Optag af studerende i og uden for de store byer

Siden 2008 er andelen af professionsbachelorstuderende uden for storbyerne[4] steget og ligger i 2017 på omkring 41 pct. af alle studerende.

I 2017 blev 15.631 studerende optaget på professionshøjskolerne i Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. 10.908 studerende, svarende til 41 pct. af det samlede antal studerende, blev optaget på uddannelser uden for disse byer.

Siden 2008 er ca. halvdelen at stigningen i optaget på professionshøjskolerne sket uden for de store byer[5]. Til sammenligning er kun ca. 7 pct. af stigningen på universiteterne i samme periode sket uden for de store byer (tabel 3).

På pædagog-, sygeplejerske- og læreruddannelserne er der ligeledes en stigning i optaget af studerende uden for de fire store byer. På alle tre uddannelser er mindst 65 pct. af det øgede optag sket uden for de store byer. I 2008 blev henholdsvis 47 pct., 46 pct. og 33 pct. optaget på pædagog-, sygeplejerske- og læreruddannelser uden for de fire store byer. I 2017 var andelen steget til 53 pct., 55 pct. og 40 pct.

Uddannelser i og uden for de fire store byer i 1998, 2008 og 2018

I 1998 kunne man læse til socialrådgiver i fem byer[6], lærer i 16 byer, sygeplejerske i 21 byer og pædagog i 31 byer i Danmark. I 2018 er billedet ens på lærer- og sygeplejerskeuddannelserne, som har udbud i henholdsvis en og to byer flere end i 1998, mens byer med udbud af socialrådgiveruddannelse er steget fra fem i 1998 til 13 i 2018. Pædagoguddannelserne ligger i ni færre byer end i 1998.

Siden 1998 er antallet af byer uden for Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg, hvor man kan læse til socialrådgiver, steget fra en til ni. På læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen har der været små stigninger fra hhv. 12 til 14 og 17 til 18 byer, mens pædagoguddannelsen er faldet fra 27 til 19 byer.

Udviklingen i optaget på de lukkede lærer- og pædagoguddannelser

I årene op til pædagoguddannelsernes lukninger, var optaget faldende. Det samme gør sig gældende for de lukkede læreruddannelser, hvor læreruddannelsen i Holbæk eksempelvis gik fra 144 optagne lærerstuderende i 2006 til 27 i 2013 efter mange år med faldende optag.

Hent faktaarket som PDF


[1] Uddannelses- og Forskningsministeriet (2017). Bedre muligheder for uddannelse flere steder i landet.

[2] Kilde: VIA og UCL

[3] https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/videregaende-uddannelse-i-flere-dele-af-danmark

[4] Storbyerne er defineret som Aarhus, Odense, Aalborg og Hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet defineres af Danmarks Statistik som København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner, dele af Ballerup, Rudersdal og Furesø, samt Ishøj By og Greve Strand By (Danmarks Statistik: Byopgørelsen 2015).

[5] Tallene inkluderer Danmarks Medie- og Journalisthøjskole men ikke Maskinmesterskolen København.

[6] I Nordjylland læses socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet