Videnregnskab

Nedenfor ses antallet af medarbejdere i professionshøjskolesektoren, der er beskæftiget med aktiviteter inden for forskning og udvikling (FoU). Der er tale om den forståelse af forskning og udvikling, som ligger inden for Frascati-manualens definition. Det er den officielle, internationale definition, som også følges af Danmarks Statistik ved opgørelser af forskning og udvikling til såvel nationale formål som leverancer til både OECD og EU. I tallene indgår både forsknings- og teknisk/administrativt personale. For 2017 har Danmarks Statistik ændret opgørelsesmetoden således, at det fra 2017 er de medarbejdere, der bruger mindst 10 procent af tiden på forskning og udvikling. Tidligere var grænsen 5 procent. Herved er der sket et databrud, hvorfor tal fra 2017 ikke kan sammenlignes med tidligere år. Flere institutioner har en del undervisere, for hvem FoU-aktiviteter ikke er deres hovedopgave. De byder ind på projekter med meget få timer og falder herefter for 10-procentgrænsen. Det ses ved, at hos flere institutioner falder antallet af personer drastisk, hvilket ikke sker for antallet af årsværk.
  • +45 33 38 22 00
  • uc-dk@uc-dk.dk
  • Ny Vestergade 17 st. tv. 1471 København K

Tilmeld nyhedsbrev

  • Tilmeld dig Danske Professionshøjskolers nyhedsbrev, og modtag debatindlæg, nyheder og udspil fra vores forskellige kanaler.