Forskningspolitisk Udvalg (FPU)

Udvalget arbejder for at synliggøre og positionere professionshøjskolernes viden- og forskningsproduktion i den samlede videnøkonomi. Udvalgets opgaver omfatter blandt andet:

  • Professionshøjskolernes position og adgang til forskningsmidler og –programmer på nationalt og EU-niveau
  • Samarbejde og samspil med universiteterne og forskningsinstitutioner, VTU og forskningssystemet
  • Professioners videngrundlag, status og udvikling
  • Ph.d.-forløb i professionshøjskolesektoren. Kortlægning, udredning, dokumentation og udvikling
  • Projekt ”UC-Viden”, som fastlægger struktur og rammer for formidling af sektorens videnproduktion på PURE-platformen. UC-Viden ledes af et forretningsudvalg.

Formand:
Rektor Harald Mikkelsen/VIA
Email: hm@via.dk
Mobil: 8755 1001

Næstformand:
Rektor Lene Augusta Jørgensen/UCN
Email: lnj@ucn.dk
Tlf.: 72 69 01 00

Medlemmer:
Forskningschef Keld Thorsgård/UCSYD
Direktør Erik Hygum/VIA
Vicedirektør Poul Skov Dahl/UCL
Direktør for Pædagogik og Ledelse, Sami Stephan Boutaiba/Absalon
Forskningschef Martin Bayer/KP
Prodekan Tobias Høygaard Lindeberg/KP
Direktør for forskning og Udvikling David Mayntz/UCN
Områdechef for forskning og viden Vibeke Borberg/DMJX
Direktør for uddannelse og viden Trine Nielsen/DMJX
Sekretariatschef Charlotte Greve/UC Viden (tilforordnet)
Konsulent Sofie Kjærsgaard Mortensen/Sekretariatet