Høringssvar 2010

Dato PDFTitel
14-12-2010download-iconHøring af lovforslag om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område
26-11-2010download-iconSupplerende høringssvar vedr. revideret budgetvejledning
18-11-2010download-iconHøring over Brügge kommuniké til vedtagelse d. 7. december 2010
15-11-2010download-iconHøring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven
10-11-2010download-iconHøring over revideret budgetvejledning
29-10-2010download-iconHøring over udkast til ny partnerskabsaftale
28-10-2010download-iconHøring over kommenterede dagsordener (EU-specialudvalget)
14-10-2010download-iconHøring over grundnotat om ”Unge på vej”- initiativet
05-10-2010download-iconHøring over ændring af bekendtgørelsen om læreruddannelsen
05-10-2010download-iconHøring over udkast til ændringer i oversigten over kvalifikationer, der giver standardmerit i meritlæreruddannelsen
01-10-2010download-iconHøring over udkast til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (forkortelse af perioden med statens voksenuddannelsesstøtte og afskaffelse af muligheden for genoptjening til uddannelse på videregående niveau, nedsættelse af stø
01-10-2010download-iconHøring over ny diplomingeniøruddannelse i energi
30-09-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om kvalitetssikring af erhvervsrettet videregående uddannelse og over udkast til ændring af bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv
28-09-2010download-iconHøring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen (Behandling af klager over prøven i teoretisk pædagogikum, anerkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer og afskæring af klag
20-09-2010download-iconHøring over ændring af bekendtgørelsen om pædagoguddannelsen (førstehjælp)
17-09-2010download-iconHøring over forslag til ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om åben uddannelse (er
27-08-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse for diplomuddannelser
26-08-2010download-iconHøring over lovovervågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007
13-08-2010download-iconHøring over forslag til ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love
13-08-2010download-iconHøring over ny bekendtgørelse om tilskud til kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og ved deltagelse i individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.
10-08-2010download-iconHøring over bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
03-08-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser
19-07-2010download-iconHøring over ”Et nyt afsæt for europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse til støtte for Europa 2020-strategien KOM(2010) 296"
09-07-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation
05-07-2010download-iconHøring over bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration
05-07-2010download-iconHøring over bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen)
01-07-2010download-iconHøring over Open Access
23-06-2010download-iconHøring over udkast til fem bekendtgørelser på vejledningsområdet
23-06-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelse i journalistik og udkast til bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelse i fotojournalistik
26-05-2010download-iconHøring over bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelse inden for e-konceptudvikling
19-05-2010download-iconHøring over udkast til ændring af bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv.
06-05-2010download-iconHøring over revideret bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør
29-04-2010download-iconHøring over prostitutionsbegreber
07-04-2010download-iconHøring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (serviceeftersyn)
07-04-2010download-iconHøring over revideret bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik
26-03-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om suppleringsuddannelserne til de pædagogiske kandidatuddannelser
26-03-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om diplomuddannelsen i ledelse
19-03-2010download-iconHøring over forslag til lejekontrakter mellem institutioner
16-03-2010download-iconSupplement til Høring over lov om ændring af lov om vejledning etc.
12-03-2010download-iconHøring over lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love
12-03-2010download-iconHøring over udkast til Forslag til Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.
05-03-2010download-iconHøring over begrebsdefinitioner i projekt Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats
05-03-2010download-iconBilag: Begrebsdefinitioner
05-03-2010download-iconBilag: Målgruppedefinitioner
01-03-2010download-iconHøring over udlandsstipendieordningen
23-02-2010download-iconHøring over hf-bekendtgørelsen og hf-enkeltfagsbekendtgørelsen
22-02-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
22-02-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
22-02-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
22-02-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
14-02-2010download-iconHøring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), justering af udlandsstipendium til Erasmus Mundus-uddannelser
12-02-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov mv. ved Undervisningsministeriets videregående uddannelser
03-02-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed
03-02-2010download-iconHøring over udkast til ændringsbekendtgørelse i forbindelse med Program for Brugerdreven Innovation
29-01-2010download-iconHøring over Kommissionens grønbog om europæiske borgerinitiativer
28-01-2010download-iconHøring over kommenterede dagsordener til Rådsmødet 15. februar
22-01-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om særlige kompetencegivende forløb
21-01-2010download-iconHøring over supplerende forslag til ændring af universitetsloven
21-01-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv.
20-01-2010download-iconHøring over udkast til forslag om godtgørelse og tilskud til befordring
12-01-2010download-iconHøring over ændring af SU-loven (støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede)
08-01-2010download-iconHøring over lov om særlige kompetencegivende forløb for nyuddannede