Høringssvar 2011

DatoPDFTitel
12-12-2011download-iconHøring over Europa-Kommissionens forslag til forordning om etablering af programmet "Erasmus for all"
28-11-2011download-iconHøring over forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
25-11-2011download-iconHøring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser
01-11-2011download-iconHøring over forslag til lov om ændring af forskellige love på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område. (Tilpasning til ressortoverførsel)
25-10-2011download-iconHøring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne. (Retligt grundlag for fusion af Ingeniørhøjskolen i Århu
06-10-2011download-iconProfessionshøjskolernes analyse af behov for professionsmasteruddannelser. Interessentundersøgelse
26-09-2011download-iconProfessionshøjskolernes indspil til FORSK 2020
26-09-2011download-iconBilag: Professionshøjskolernes Rektorkollegiums kommentarer til de seks hovedområder i FORSK2015
05-09-2011download-iconHøring over Sundhedsstyrelsens "Anbefalinger for den palliative indsats - 5/9 2011
19-08-2011download-iconHøring om udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health
15-08-2011download-iconHøring over rammer for analyse af behov og relevans af professionsmasteruddannelser
03-07-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som jordbrugsingeniør
17-06-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje
16-06-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver
15-06-2011download-iconHøring over bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
15-06-2011download-iconBilag til høringssvar om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
09-06-2011download-iconHøring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede regler for udenlandske studerende)
07-06-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i visuel kommunikation
06-06-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
12-05-2011download-iconHøring om udkast til orienteringsbrev om anvendelse af statens regnskabsvæsen m.v. pr. 1. januar 2011
03-05-2011download-iconHøring over "Styrket indsats for den ældre medicinske patient"
12-04-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i kommunikation
31-03-2011download-iconHøring over kapitel 6 i referencerapport om den danske kvalifikationsramme for livslang læring
25-03-2011download-iconHøring over udvidet kandidatuddannelse i idræt
15-03-2011download-iconHøring over referencerapport om den danske kvalifikationsramme for livslang læring
11-03-2011download-iconHøring over forslag til ændring af SU-loven (fribeløb i forbindelse med SU til uddannelsessøgende ved politiets grunduddannelser)
11-03-2011download-iconHearing Statement from the Rectors’ Conference of University Colleges in Denmark on the Consultation Paper by DG Internal Market and Services on the Professional Qualifications
02-03-2011download-iconHøring over udkast til lov om ændring af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
25-02-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver
24-02-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling
23-02-2011download-iconHøring om udkast til beretning 2010 fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
23-02-2011download-iconHøring over revision af diplomuddannelser – den merkantile diplomuddannelse (Intern)
23-02-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i animation
21-02-2011download-iconHøring om udkast til lovforslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.)
14-02-2011download-iconHøring om nyt bilag til læreruddannelsens bekendtgørelse: ’Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen’
27-01-2011download-iconHøring: Kommenteret dagsorden om diskussionsoplæg vedr. den årlige vækstundersøgelse
27-01-2011download-iconHøring: Kommenteret dagsorden for rådskonklusioner om uddannelse og EU 2020
21-01-2011download-iconHøring over udkast til reviderede studieordninger for diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område (Intern)
17-01-2011download-iconIndstilling om kvotestørrelser på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne for optagelsesåret 2011
14-01-2011download-iconHøring over udkast til adgangsbekendtgørelse for Undervisningsministeriets videregående uddannelser