Høringssvar 2013

DatoPDFTitel
16-12-2013download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser og godkendelse af
nye videregående uddannelser under Kulturministeriet
16-12-2013download-iconHøringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
16-12-2013download-iconBemærkninger til Danmarks Akkrediteringsinstitutions bruttolist over kommende analyseprojekter
09-12-2013download-iconHøringssvar over udkast til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte
05-12-2013download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om arbejdsmar-kedsuddannelser m.v. i fængsler og arresthuse
20-11-2013download-iconHøringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl.
12-11-2013download-iconHøring over ændring af SU-bekendtgørelsen (godkendelse af uddannelser i udlandet)
12-11-2013download-iconHøring over udkast til en række bekendtgørelser – opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift)
12-11-2013download-iconHøring over bekendtgørelser
11-11-2013download-iconHøringssvar over udkast til kommenteret dagsorden for Rådsmødet for uddannelse, ungdom, kultur og sport
10-11-2013download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om Ollerupprøven
22-10-2013download-iconHøringssvar: Udkast til ny bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne
09-10-2013download-iconHøringssvar: udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
08-10-2013download-iconHøringssvar: Justering af principperne for taxametertilskud ved international mobilitet
23-09-2013download-iconHøringssvar: Udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
18-09-2013download-iconHøringssvar: Ændring af folkeskoleloven som følge af folkeskolereformen
28-08-2013download-iconHøringssvar: Ny Pædagoguddannelse
26-08-2013download-iconHøringssvar: Justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet
23-08-2013download-iconHøringssvar: Vejledninger til uddannelsesakkreditering
21-06-2013download-iconHøringssvar: Bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelsen i tegnsprog og tolkning
17-06-2013download-iconHøringssvar: Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser
17-06-2013download-iconHøringssvar: Udkast til vejledning om institutions-akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner
14-06-2013download-iconHøringssvar: Udkast til ny SVU-bekendtgørelse
13-06-2013download-iconHøringssvar: udkast til Copernicus forordningen
11-06-2013download-iconHøringssvar: Udkast til AMU-bekendtgørelsen
07-06-2013download-iconHøringssvar: Principper for plan for institutionsakkreditering
07-06-2013download-iconHøringssvar: Bekendtgørelse om ændring af SU-bekendtgørelsen
31-05-2013download-iconHøringssvar: Udkast til bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse
31-05-2013download-iconHøringssvar: Anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats
31-05-2013download-iconHøringssvar: Udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration
29-05-2013download-iconHøringssvar: udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
29-05-2013download-iconHøringssvar: Udkast til nye gymnasiale uddannelsesbekendtgørelser samt bekendtgørelse om ændring af meritbekendtgørelsen
24-05-2013download-iconHøringssvar: Bekendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademi-, professionsbachelor-, videregåendevoksen- (akademi-) og diplomuddannelser
21-05-2013download-iconHøringssvar: rapporten Evaluering af erhvervsakademistrukturen
14-05-2013download-iconHøringssvar: SU-reform, herunder forslag til lov om ændring af SU-loven og loven om erhvervsakademi- og professionsuddannelserne
25-04-2013download-iconHøringssvar: Ny Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser)
22-04-2013download-iconHøringssvar: Udkast til ny Certificeringsbekendtgørelse
08-04-2013download-iconHøringssvar: Aarhus Universitets kandidatuddannelse i optometri og kandidatuddannelse i jordemodervidenskab
08-03-2013download-iconHøringssvar: Mere frihed i optagelsessystemet
07-03-2013download-iconHøring over udkast til Bekendtgørelse om uddannelsen til PB i procesøkonomi og værdikædeledelse
01-03-2013download-iconHøringssvar: Indspil til mere frihed i optagelsessystemet
07-02-2013download-iconHøring over nyt udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
07-02-2013download-iconHøring over udkast til forslag til om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation
04-02-2013download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i optometri
04-02-2013download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til PB i innovation og entrepreneurship
29-01-2013download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
25-01-2013download-iconHøring over forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
18-01-2013download-iconHøring over slutrapport vedrørende Nordic Master
10-01-2013download-iconHøring over forslag til ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo udenfor asylcentre mv.).
04-01-2013download-iconHøring over Kommissionens meddelelse. Rethinking Education