Høringssvar 2014

DatoPDFTitel
17-12-2014download-icon

Bidrag til Rådets høringssvar over den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse
17-12-2014download-iconHøringssvar over mål og metoder for samarbejder om udvikling af den godkendte teknologiske service (GTS) 2016-2021
10-12-2014download-iconHøringssvar over udkast til to bekendtgørelser vedr. eux
09-12-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
04-12-2014download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om ændring af SU-bekendtgørelsen
26-11-2014download-iconHøringssvar over ny fælles karakterbekendtgørelse for uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
25-11-2014download-iconHøringssvar over udkast til lov om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
21-11-2014download-iconHøringssvar over udkast til ændringsforslag til ændring af universitetsloven og forskellige andre love
29-10-2014download-iconHøringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte m.v. (Forenkling af SVU-ordningen)
28-10-2014download-iconHøringssvar: Udmøntningsmodel for udviklingspulje til digitale læremidler
22-10-2014download-iconHøringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister
16-10-2014download-iconHøringssvar: Præhøring - talentbekendtgørelse
14-10-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om ophævelse af CVU-loven
03-10-2014download-iconHøringssvar over ændring af lov om åben uddannelse og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne
29-09-2014download-iconHøring over henvendelse fra PLS vedr. praktik i pædagoguddannelsen
05-09-2014download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
05-09-2014download-iconHøringssvar: Høring vedrørende krav til OK15
01-09-2014download-iconHøringssvar: Høringssvar over DK indspil til kommende køreplan for realisering af det europæiske forskningsrum (ERA)
01-09-2014download-iconHøringssvar: Udkast til ændring af regler om studieaktivitet i adgangsbekendtgørelserne
29-08-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje
29-08-2014download-iconHøringssvar over udkast til kommenteret dagsorden forud for møde i Konkurrenceevnerådet
15-08-2014download-iconHøringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet
12-08-2014download-iconHøringssvar over udkast til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under kulturministeriet
01-07-2014download-iconHøringssvar over Kommissionens medelelse om Research and innovation as sources of renewed growth
23-06-2014download-iconHøringsvar over udkast til bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner
09-06-2014download-iconHøringssvar for ny dansk kodeks for integritet i forskning
04-06-2014download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om akademiuddannelser
04-06-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om Ungdomskort
03-06-2014download-iconHøringssvar over udkast til over ny SU-bekendtgørelse og ændring af SPS-bekendtgørelsen
03-04-2014download-iconHøringssvar vedr. lovforslag til ændring af lov om erhvervsuddannelser m.fl. (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser)
28-03-2014download-iconHøringsvar over nye bekendtgørelser på Kulturministeriets uddannelsesområde
28-03-2014download-iconHøringssvar over forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse
28-03-2014download-iconHøringssvar over udkast til høring over forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelser m.v.
20-03-2014download-iconHøringssvar over udkast til udkast til ny EU-opholdsbekendtgørelse
20-03-2014download-iconHøringssvar over forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelser
13-03-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser
28-02-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om bevillingsfunktionen under Det Frie Forskningsråd
24-02-2014download-iconHøringssvar over indspil til den kommende Europa kommission
24-02-2014download-iconHøringssvar over udkast til ændring af adgangsbekendtgørelser
10-02-2014download-iconHøringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
27-01-2014download-iconHøringssvar over udkast til lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte til videregående uddannelser i høring (Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet m.v.)
27-01-2014download-iconHøring over lovforslag (talent)
24-01-2014download-iconHøringssvar over forslag til lov om ændring af folkeskoleloven og forskellige andre love
22-01-2014download-iconHøringssvar over Opdatering af Nyuddannedes beskæftigelse samt den nye opgørelse: Aktuel ledighed
21-01-2014download-iconHøringssvar over forslag til lov om omsætning af fast ejendom
20-01-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om standardvedtægt for professionshøjskoler
14-01-2014download-iconHøringssvar SVU-ændringsbekendtgørelse
07-01-2014download-iconHøring over ændring af lov EVA