Høringssvar 2015

DatoPDFTitel
22-12-2015download-iconHøringssvar angående adgangsbekendtgørelse for erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser
21-12-2015download-iconHøringssvar: forslag til ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved
videregående uddannelser (målretning af befordringsrabatordningen)
21-12-2015download-icon

Høringssvar: udkast til bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
21-12-2015download-icon

Høring over udkast til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte
07-12-2015download-iconHøringssvar: Høring over udkast til ny SU-bekendtgørelse
27-11-2015download-iconHøringssvar: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver
25-11-2015download-iconHøringssvar. Ny uddannelse på Syddansk Universitet. Kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab
med specialisering i intervention og evaluering
24-11-2015download-iconHøringssvar: Høring vedrørende udkast til forslag til ændring af lov om
fonde og visse foreninger (skattelyaftale)
24-11-2015download-icon Høringssvar: Ændring af bekendtgørelse om Ollerupprøven
24-11-2015download-iconHøringssvar: Bekendtgørelser om befordringsrabat til uddannelsessøgende
20-11-2015download-iconHøring over afdækning af behov for nye efter-
/videreuddannelsesaktiviteter inden for emnet ”forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme”
19-10-2015download-iconHøringssvar: Høring over bekendtgørelse om krav til udformning af euxforløb
07-10-2015download-icon

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om forvaltningsrevision af uddannelsesstedernes
varetagelse af opgaver ved administrationen af statens voksenuddannelsesstøtte
30-09-2015download-icon
Høringssvar: Meritregler i forbindelse med kompetencemålsprøver i
læreruddannelsen
14-09-2015download-iconHøringssvar: Bevaring og kassation for uddannelsesinstitutioner
13-09-2015download-iconHøringssvar Præcisering af nøgletal for gennemførelse i Vejledning til uddannelsesakkreditering, Eksisterende uddannelser og udbud udsendt juni 2015
11-09-2015download-iconHøringssvar: Præcisering af nøgletal for gennemførelse i ”Vejledning til
uddannelsesakkreditering, Eksisterende uddannelser og udbud” udsendt
juni 2015
31-08-2015download-iconHøringssvar udkast til forslag til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer
12-08-2015download-iconHøringssvar udkast til bekendtgørelse om lektorkvalificering og do-centbedømmelse
15-06-2015download-iconHøringssvar: Udkast til bekendtgørelse om Akkreditering
03-06-2015download-iconHøringssvar: Udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen
26-05-2015download-iconHøringssvar Førstehjælp i pædagogbekendtgørelsen
22-05-2015download-iconVækstinitiativ 80: Et bæredygtigt antal uddannelser
22-05-2015download-iconHøringssvar: Udkast til revideret bekendtgørelse om erhvervsakademi-uddannelse inden for international handel og markedsføring markeds-føringskonom AK
20-05-2015download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om akademiuddannelser og bekendtgørelse om diplomuddannelser
20-05-2015download-iconHøringssvar høring over udkast til vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelser
08-05-2015download-iconHøringssvar: Udkast til lovforslag om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v.
04-05-2015download-iconHøringssvar Høring over udkast til revideret certificeringsbekendtgørelse
29-04-2015download-iconHøringssvar udkast til revideret bekendtgørelse for uddannelse af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje
27-03-2015download-iconHøringsvar over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor af lærere
13-03-2015download-iconHøringssvar Udkast til bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte
16-03-2015download-iconHøringssvar Udkast til bekendtgørelse om overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i energimanagement
13-03-2015download-iconHøringssvar Revideret udgave af bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
06-02-2015download-iconHøringssvar Uddannelseszoom
03-02-2015download-iconHøringssvar: Udkast til talentbekendtgørelse m.fl
15-01-2015download-iconHøringssvar over ændring af SU-loven m.fl.
08-01-2015download-iconHøringssvar over præhøring over ændring af adgangsbekendtgørelse