Høringssvar 2016

DatoPDFTitel
15-12-2016download-iconHøringssvar - Europa Kommissionens Unge-initiativ
15-12-2016download-iconHøringssvar over ændring af bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning(FVU-bekendtgørelsen)
13-12-2016download-iconHøringssvar – Udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne for inddragelse af studieopholdstilladelse ved ulovligt arbejde)
09-12-2016download-iconHøringssvar - Tidsplan for aflevering af data fra it-systemer og papirarkivalier
06-12-2016download-iconHøringssvar, Udkast til bekendtgørelse om administrative fællesskaber
06-12-2016download-iconHøringssvar Ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse
29-11-2016download-iconHøringssvar Lovudkast med ændring af undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven
30-11-2016download-iconHøringssvar - Udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen
21-11-2016download-iconHøringssvar: Udkast til forslag til lov om videnskabelig uredelighed
m.v.
21-11-2016download-iconHøringssvar: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring
ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
21-11-2016download-iconHøringssvar: Udkast til forslag til lov om Danmarks Forsknings- og
Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond
31-10-2016download-iconHøringssvar til udkast til ændret bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser
31-10-2016download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
25-10-2016download-iconHøringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på folkeskolereformen)
13-10-2016download-iconHøringssvar fra Danske Professionshøjskoler over oplæg til Den Nationale Demenshandlingsplan 2025
13-10-2016download-iconHøringssvar over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser
21-09-2016download-iconHøring over lovudkast til ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
19-09-2016download-iconHøringssvar over ’Udkast til forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser'
12-09-2016download-iconHøringssvar over udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser
22-08-2016download-iconHøringssvar - Uddannelseszoom 2
11-08-2016download-iconHøringssvar. Tematisk tilsyn Balance i udvekslingen mv.
15-06-2016download-iconHøringssvar. Offentliggørelse af undervisnings- og vejledningstimer mv.
07-06-2016download-iconHøringssvar: Udkast til bekendtgørelser på universitetsområdet
06-06-2016download-iconHøringssvar. Udkast til bekendtgørelser som følge af justering af fremdriftsreformen
03-06-2016download-iconHøringssvar om placering af eventuelle nye innovations-centre i 2017 og frem
26-05-2016download-iconHøringssvar. Bekendtgørelse om akademiuddannelser og diplomudddannelser
13-05-2016download-iconHøringssvar over justeret bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk
27-04-2016download-iconHøringssvar vedr. revideret uddannelsesordning for den pædagogiske
27-04-2016download-iconHøringssvar: Dansk køreplan for det europæiske forskningsrum
20-04-2016download-iconHøringssvar vedr. revideret uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse
18-04-2016download-iconOrganisering af samarbejdet mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser og sektorerne om markedsføring af danske videregående uddannelser i udlandet
08-04-2016download-iconHøringssvar Danske Professionshøjskolers høringssvar over udkast til ni bekendtgørelser om sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser
29-02-2016download-iconHøringssvar over Oddershede-rapportens anbefalinger om videnskabelig uredelighed
22-02-2016download-iconHøringssvar: Indhentning af institutionernes erfaringer med gældende vilkår og retningslinjer for
03-02-2016download-iconEtablering af en fælles kontoplan for de videregående uddannelsesinstitutioner
16-02-2016download-iconHøringssvar. Indhentning af institutionernes erfaringer med gældende vilkår og retningslinjer for aflønning af ledere ved de videregående uddannelsesinstitutioner
28-01-2016download-iconIndspil til indretning af nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser
06-01-2016download-iconHøringssvar: Udkast til bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses og