Inspiration til gode praktikforløb


Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL har udgivet en fælles pjece med eksemplariske praktikforløb. Pjecen skal inspirere til udvikling af kvalitet i praktikken

Eksemplerne i den fælles pjece til inspiration til udvikling af kvalitet i praktikken er kendetegnet ved et stærkt gensidigt samarbejde, hvor alle parter løfter det fælles ansvar. Den studerende, professionshøjskolen og praktikstedet.

Det er håbet og ambitionen, at eksemplerne kan inspirere til fortsat nytænkning og udvikling af praktikken og samarbejdet om uddannelserne i øvrigt på tværs af professionshøjskoler, uddannelser og praktiksteder. Eksemplerne i pjecen, skal altså ikke opfattes som et udtømmende katalog over kanoniske praktikforløb.

Praktikpjecen er inddelt i emneoverskrifter som indeholder eksempler på gode praktikforløb. F.eks. ”Læringsmetoder i praktikken herunder simulationstræning” hvor der på sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen UCC arbejdes med fire forskellige læringsudbytter fra studieordning vha. en vekslen mellem træning og refleksion ved ”stationstræning”.

Også emnet ”Den studerendes værdi for praktikstedet og professionshøjskolerne” indeholder spændende eksempler på, hvad de studerende kan tilføre praktikstederne. I Rødovre kommune har de eksempelvis oplevet, at det giver god mening at lade den socialrådgiverstuderende være med til samtaler med borgerne, hvilket praktikvejlederen også har udbytte af, da den studerende kan have andre og nye perspektiver på den pågældende samtale.

Inspiration til udvikling af kvalitet i praktikken (PDF)

Se flere cases og cases fra pjecen beskrevet mere uddybende