Sundhedsfaglige uddannelser

Nyheder, notater mv., som relaterer sig til det sundhedsfaglige område. Det er for eksempel uddannelserne til sygeplejerske,  fysioterapeut og jordemoder.