Københavns Professionshøjskole i Helsingør får ros

Den nye læreruddannelse i Helsingør roses i Frederiksborg Amts Avis for sit stærke samarbejde med folkeskolerne. Her fremhæves de gode praktikmuligheder, hvor teori kan afprøves i praksis. Det er vigtigt, i uddannelsen af en god folkeskolelærer.

Læs mere på LinkedIn her