Konsulent til Danske Professionshøjskoler

Investeringer i dagtilbud giver store samfundsmæssige gevinster. Derfor er det et skridt i den rigtige retning, at regeringens børnepakke lægger op til bedre uddannelse af pædagoger.

Drømmer du om at kæmpe for en vigtig sag? Ser du uddannelse og livslang læring som afgørende for at skabe vækst og velfærd i hele Danmark? Og er du optaget af, hvordan fremtidens medarbejdere i virksomheder, i børnehaven og på sygehuset bliver så dygtige som muligt? Så er du måske den kollega, vi søger i Danske Professionshøjskoler.

Om stillingen

Vi søger en ambitiøs og analytisk stærk konsulent, der vil være med til at arbejde for, at de professions- og erhvervsrettede uddannelser kommer højere op på den politiske dagsorden både nationalt og regionalt.

Vores nye konsulent skal være med til at drive Danske Professionshøjskolers interessevaretagelse. Du skal – i tæt dialog med vores medlemsorganisationer – især arbejde med dagsordenen om et Danmark i bedre balance, hvor uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle og med den videre udvikling af pædagoguddannelsen, der bl.a. står over for en større evaluering. Du skal være dygtig til projektledelse og til at nå dine mål. Derudover skal du have styr på tal og have en skarp pen med blik for klare og enkle budskaber.

Du vil få en bred vifte af samarbejds- og kontaktflader til først og fremmest professionshøjskolerne, men også til andre uddannelsesforeninger og -institutioner, til ministerier, politikere, interesseorganisationer og fagforeninger, så du skal kunne skabe relationer i både faglige og politiske miljøer.

Du vil få kolleger både i Danske Professionshøjskoler og i hele professionshøjskolesektoren, som har et højt fagligt ambitions- og aktivitetsniveau, og som brænder for at lave uddannelser, der gør en forskel for både velstand og velfærd i hele Danmark.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du

  • har en relevant akademisk uddannelse fx cand.scient.pol., cand.polit., cand.scient.adm.
  • har gode kommunikationsevner og kan formidle klart og præcist både mundtligt, skriftligt og visuelt.
  • har flair for gode processer og erfaring med udvalgsbetjening.
  • har kendskab til uddannelses- og forskningspolitik.
  • har solid erfaring med politikudvikling, udarbejdelse af beslutningsoplæg og analyser fra fx centraladministrationen eller organisationsverdenen.
  • tager ansvar og arbejder proaktivt med blik for politiske muligheder og løsninger.
  • er metodisk velfunderet og arbejder struktureret, analytisk og strategisk.
  • drives af at skabe resultater sammen med andre og gøre en forskel.

 

Om os

Danske Professionshøjskoler er en interesseorganisation for de seks professionshøjskoler i Danmark, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Medlemsorganisationerne uddanner til stærke professioner, der både i offentlig og privat virksomhed skaber vækst og velfærd. Vi udbyder grunduddannelser i 38 byer og uddanner 72.000 studerende.

Vores fem største uddannelser er lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut, og 80 pct. af de studerende uddannes til det offentlige og 20 pct. til det private arbejdsmarked.

Vi er 14 ansatte i sekretariatet, som har til huse i Ny Vestergade i hjertet af København.

Vi løfter i flok, og professionalisme, nysgerrighed og udsyn er centrale pejlemærker i vores daglige arbejde både internt i organisationen, i relation til vores kolleger på professionshøjskolerne og til samarbejdspartnere.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes på baggrund af din erfaring og kvalifikationer. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via dette link SEND ANSØGNING senest den 26. juni kl.  2019.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til chefkonsulent Kristian Birk på mail krb@uc-dk.dk eller telefon 3165 3916 eller specialkonsulent Sofie Seidenfaden på mail sose@uc-dk.dk eller telefon 3173 0591.

Vi forventer at afholde 1. og 2.  ansættelsessamtaler i uge 26 og 27.