Læsning

Kontakt en ekspert i læsning

Nationalt Videncenter for Læsning samler, skaber og spreder viden om literacy, læsning, skrivning og sprog til gavn for samfundet og det enkelte menneske. Det sker gennem formidling samt forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med professionshøjskoler, universiteter, kommuner, organisationer, skoler og dagtilbud og andre videncentre i såvel Danmark som Norden.

I centrets aktiviteter arbejdes med begrebet literacy, som forstår læsning, skrivning og sprog som en social og kulturel aktivitet. Sprog skabes og udvikles i kulturelle fællesskaber, og derfor bruges sprog sammen med andre, ligesom det udvikles sammen med andre.

 

Eksperter i Læsning:

Lene Storgaard Brok, ph.d., leder af Nationalt Videncenter for Læsning
lsb@ucc.dk tlf. 41 89 81 55

Lene Storgaard Brok har tidligere været ansat som lektor ved læreruddannelsen Blaagaard, leder af Skrivecenteret i CVU Stork, og forskningsmedarbejder i Forskningsafdelingen UCC. Lene Storgaard Brok har særlig faglig ekspertise inden for:

 • Skriftlighed, skrivedidaktik
 • Literacy i dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser
 • Technological literacy
 • Literacypraksisser og arbejdsliv
 • Professionsuddannelser og professionspraksisser
 • Kvalitative metoder som observation, interview, laboratoriearbejde, aktionslæring og deltagerinvolverende projekter.

 

Charlotte F. Reusch, cand. Mag., faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning.
chre@ucc.dk  tlf. 41 89 88 25

Charlotte F. Reusch arbejder især med facilitering af udvikling af tidlig literacy i dagtilbud og skolestart, og med udvikling af inspirationsmaterialer til pædagoger og lærere i dagtilbud og skole. Charlotte F. Reusch har særlig viden om:

 • Tidlig literacy
 • Begynderlæsning
 • Overgangen mellem dagtilbud og skole og samarbejde mellem lærere og pædagoger
 • Ordforråd og ordkendskab

 

Peter Heller Lützen, faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, ph.d.
petl@ucc.dk, tlf. 41 89 85 98

Peter Heller Lützen arbejder især med udvikling og forskning i læsning blandt unge og voksne, dvs. elever i udskolingen og ungdomsuddannelser samt voksne. Han arbejder her med bl.a. aktionslæring blandt undervisere og udvikling af inspirationsmateriale til undervisere. Peter Heller Lützen har særlig viden om:

 • International literacy-forskning
 • Literacy i ungdomsuddannelser
 • Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse og literacy-elementer i fortsat uddannelse
 • Læsning og lektier
 • Skrivedidaktik og skriveudvikling