Danmark kommer til at mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere

I 2030 vil Danmark mangle mere end 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere, viser analyse. Både udviklingen i demografien og de unges uddannelsesvalg skubber til udviklingen. Vi har samlet fakta og baggrund.

En analyse fra DAMVAD Analytics for Danske Professionshøjskoler viser, at der allerede om få år vil være stor mangel på pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. 

”Vi kommer til at svække velfærd og kvalitet og dermed tilliden til de fælles offentlige institutioner. Det sker langsomt, men sikkert. Og de svageste vil betale den højeste pris”, siger Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler.

Læs mere

Manglen på pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere forværres af faldende ungdomsårgange og faldende interesse for uddannelserne, viser denne gennemgang af fakta.  

Hovedtendenserne er, at rekrutteringsgrundlaget til de store velfærdsuddannelser bliver mindre med faldende ungdomsårgange. Dertil kommer, at interessen for uddannelserne har været faldende de senere år.

Læs analysenotatet

Hele analysen fra DAMVAD Analytics, som fremskriver udbuddet og efterspørgslen efter pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere frem mod 2030 både for Danmark som helhed og fordelt på landsdele. 

Læs analysen

Fakta om behovet på de fire faggrupper i 2030, hvor der kigges nærmere på udbud og efterspørgsel i de enkelte regioner. 

Læs mere om pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver