Videnregnskab

Danske Professionshøjskoler har siden 2015 haft en fælles strategi for et løft af forsknings- og udviklingskompetencer. Et løft af forsknings- og udviklingskompetencerne skal ses som et blandt flere midler til at løfte uddannelsernes kvalitet og undervisernes kendskab til praksis. Nedenfor ses bl.a., at andelen af undervisere med ph.d.-grad er steget de sidste tre år og var den 31. januar 2017 på 13 procent. Løftet er nødvendigt, da uddannelsernes kvalitet i høj grad afhænger af, at en større andel af underviserne har kompetencer til at bedrive relevant og praksisnær forskning og udvikling og til at omsætte denne i uddannelse.
Med den nye stillingsstruktur fik professionshøjskolerne fra og med 2014 mulighed for at ansætte docenter og dermed tilknytte stærkere ressourcer inden for undervisning, FoU og ledelse af FoU-indsatserne. Ansættelse som docent kræver både teoretisk indsigt på højt niveau om erhvervet eller professionen, dokumenteret undervisningserfaring og erfaring med undervisningsudvikling. Docenterne skal udvikle og bringe ny viden i spil i forhold til udvikling af erhvervet eller professionen, formidle ny teori og koble teori og praksis i relation til både professionen og uddannelsen.
Det er ikke kun undervisere med en ph.d.-grad, der har dokumenteret erfaring med forskning og udvikling. Nedenfor ses antallet af medarbejdere uden ph.d., der i løbet af deres arbejdsliv har publiceret forskningsbidrag i enten tidsskrifter eller på forlag, der optræder på autoritetslisterne og kvalificerer til point i den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) (se side om vidensomsætning). Desuden vises antallet af medarbejdere, der har publiceret i øvrige tidsskrifter eller forlag.
  • +45 33 38 22 00
  • uc-dk@uc-dk.dk
  • Ny Vestergade 17 st. tv. 1471 København K

Tilmeld nyhedsbrev

  • Tilmeld dig Danske Professionshøjskolers nyhedsbrev, og modtag debatindlæg, nyheder og udspil fra vores forskellige kanaler.