Udvalgsstruktur

Danske Professionshøjskoler arbejder ud fra en udvalgsstruktur, der bygger på tre søjler;

Institutionspolitik
Forskningspolitik
Uddannelsespolitik

De tre søjler giver foreningen mulighed for at favne initiativer inden for alle aspekter af medlemsinstitutionernes virksomhed og skal samtidig sikre sektoren en internationalt sammenlignelig og konkurrencedygtig udbudsprofil.

Der er nedsat følgende permanente udvalg:

Forskningspolitisk Udvalg (FPU)
Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU)
Ressource- og administrationsdirektørudvalget (RADU)