Internationaliseringsgruppen (IG)

Gruppen mødes cirka en gang i kvartalet. Desuden mødes medlemmerne også i Internationalt Netværk, som er forum for medarbejdere i de internationale kontorer på medlemsinstitutionerne. Det er Internationalt Netværk, som har ansvaret for den årlige internationale konference i sektoren.

I 2015 kortlagde Rambøll Baseline 2015 for internationalisering i professionshøjskolesektoren. IG havde ansvar for projektforløbet og dialogen med Rambøll undervejs, og rapporten fra projektet danner fremadrettet grundlag for IG’s strategiske arbejde med internationaliseringsindsatsen.  Blandt andet har IG nedsat en arbejdsgruppe, der afklarer professionshøjskolesektorens nuværende aktiviteter i Vietnam og fremtidige muligheder på det vietnamesiske uddannelsesmarked.

Formand:
Rektor Laust Joen Jakobsen/UCC
Mobil: 4189 7007
Email: ljj@ucc.dk

Medlemmer:
Afdelingsleder Rasmus Weinreich Holm/Metropol
Internationale Chef Mette Jørgensen/UCC
International leder Mette Ernlund/UC SYD
Senior International Adviser Tina Lisberg Bundgaard/VIA
International Chef Martin Rune Hoxer/UCN
Teamleder, International afdeling Inger Munk/DMJX
Administrationschef Thomas B. Dragø/MSK
Chefkonsulent Christina Højsgaard Madsen/UCL
International konsulent Helene Kelly/Absalon