Optag på læreruddannelsen

Optaget på læreruddannelsen fra 2013 er steget fra 3.068 i studieaåret 2013/14 til 3.542 studerende i studieaåret 2017/18.

Antallet af optagne på læreruddannelsen er i dag tæt på niveauet fra før den nye læreruddannelse og højere end optaget i studieåret 2008/09 og studieåret 2009/10

Årlig optag på læreruddannelsen

Kilde: Egen figur baseret på data fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Baserer sig på optagsstal pr. 1/10 og 1/3

 

Et stort antal lærerstuderende bliver optaget om vinteren dels gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT) dels uden om KOT1. I studieåret 2017/18 blev 851 studerende optaget på vinteroptag

Forskel på tilbudte studiepladser og det reelle optag (KOT + efter- og vinteroptag)

Kilde: KOT, Uddannelses- og Forskningsministeriet og egne beregninger.

 

  1. KOT-tal for optag er antallet af tilbudte studiepladser og ikke antallet af studerende, der starter på en uddannelse. Efter ansøgerne er blevet tilbudt en studieplads, siger nogle nej til tilbuddet, og ansøgere, der har fået afslag på en studieplads, kan søge de ledige pladser. For de uddannelser, der også har vinterstart, kommer der ansøgere til efter d. 1. september. Derfor opgøres tilgangen på uddannelserne d. 1. oktober og 1. marts hvert år.