Historiske høringssvar

Her kan du finde tidligere høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

Harmonikaindhold

 

DatoPDFTitel
21-12-2017download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om fælles mål
07-12-2017download-iconHøringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse samt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne
29-11-2017download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser. Udkast til bilag 1
13-11-2017download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser
07-11-2017download-iconHøringssvar over udkast til forslag til lov om Studievalg Danmark
20-10-2017download-iconHøringssvar over udkast til forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven
05-10-2017download-iconHøringssvar over ret til individuel udprøvning
26-09-2017download-iconHøringssvar vedr. ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen (eux)
25-09-2017download-iconHøringssvar over udkast til forslag til databeskyttelseslov
25-09-2017download-iconHøringsbidrag vedr. ændringer af lov om akkreditering af videregående
uddannelsesinstitutioner
08-08-2017download-iconAngående høring om bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser
08-08-2017download-iconHøring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU loven Erhvervskandidatuddannelse
22-06-2017download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om certificering af
uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering
af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen)
13-06-2017download-iconKommissionens meddelelse om skoleudvikling og fremragende undervisning for en god begyndelse på livet
24-05-2017download-iconHøringssvar Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser
28-04-2017download-iconHøringssvar vedr. høring fra Folketingets Undervisningsudvalg over forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner
29-03-2017download-iconHøringssvar over ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som pædagog
28-03-2017download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og udkast til gymnasiale læreplaner
24-03-2017download-iconHøringssvar over udkast til lovforslag til lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse)
23-02-2017download-iconHøringssvar: Høring over forslag til bekendtgørelse om ansøgningspulje om styrket dokumentation af lovende social praksis
03-02-2017download-iconHøringssvar angående bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
02-02-2017download-iconHøringssvar – Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v.
18-01-2017download-iconHøringssvar – bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt bekendtgørelse
om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på UFM’s område m.v.
12-01-2017download-iconHøringssvar Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

DatoPDFTitel
15-12-2016download-iconHøringssvar – Europa Kommissionens Unge-initiativ
15-12-2016download-iconHøringssvar over ændring af bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning(FVU-bekendtgørelsen)
13-12-2016download-iconHøringssvar – Udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne for inddragelse af studieopholdstilladelse ved ulovligt arbejde)
09-12-2016download-iconHøringssvar – Tidsplan for aflevering af data fra it-systemer og papirarkivalier
06-12-2016download-iconHøringssvar, Udkast til bekendtgørelse om administrative fællesskaber
06-12-2016download-iconHøringssvar Ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse
29-11-2016download-iconHøringssvar Lovudkast med ændring af undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven
30-11-2016download-iconHøringssvar – Udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen
21-11-2016download-iconHøringssvar: Udkast til forslag til lov om videnskabelig uredelighed
m.v.
21-11-2016download-iconHøringssvar: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring
ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
21-11-2016download-iconHøringssvar: Udkast til forslag til lov om Danmarks Forsknings- og
Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond
31-10-2016download-iconHøringssvar til udkast til ændret bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser
31-10-2016download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
25-10-2016download-iconHøringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på folkeskolereformen)
13-10-2016download-iconHøringssvar fra Danske Professionshøjskoler over oplæg til Den Nationale Demenshandlingsplan 2025
13-10-2016download-iconHøringssvar over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser
21-09-2016download-iconHøring over lovudkast til ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
19-09-2016download-iconHøringssvar over ’Udkast til forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser’
12-09-2016download-iconHøringssvar over udkast til forslag til lov om de gymnasiale uddannelser
22-08-2016download-iconHøringssvar – Uddannelseszoom 2
11-08-2016download-iconHøringssvar. Tematisk tilsyn Balance i udvekslingen mv.
15-06-2016download-iconHøringssvar. Offentliggørelse af undervisnings- og vejledningstimer mv.
07-06-2016download-iconHøringssvar: Udkast til bekendtgørelser på universitetsområdet
06-06-2016download-iconHøringssvar. Udkast til bekendtgørelser som følge af justering af fremdriftsreformen
03-06-2016download-iconHøringssvar om placering af eventuelle nye innovations-centre i 2017 og frem
26-05-2016download-iconHøringssvar. Bekendtgørelse om akademiuddannelser og diplomudddannelser
13-05-2016download-iconHøringssvar over justeret bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk
27-04-2016download-iconHøringssvar vedr. revideret uddannelsesordning for den pædagogiske
27-04-2016download-iconHøringssvar: Dansk køreplan for det europæiske forskningsrum
20-04-2016download-iconHøringssvar vedr. revideret uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse
18-04-2016download-iconOrganisering af samarbejdet mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser og sektorerne om markedsføring af danske videregående uddannelser i udlandet
08-04-2016download-iconHøringssvar Danske Professionshøjskolers høringssvar over udkast til ni bekendtgørelser om sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser
29-02-2016download-iconHøringssvar over Oddershede-rapportens anbefalinger om videnskabelig uredelighed
22-02-2016download-iconHøringssvar: Indhentning af institutionernes erfaringer med gældende vilkår og retningslinjer for
03-02-2016download-iconEtablering af en fælles kontoplan for de videregående uddannelsesinstitutioner
16-02-2016download-iconHøringssvar. Indhentning af institutionernes erfaringer med gældende vilkår og retningslinjer for aflønning af ledere ved de videregående uddannelsesinstitutioner
28-01-2016download-iconIndspil til indretning af nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser
06-01-2016download-iconHøringssvar: Udkast til bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses og

DatoPDFTitel
22-12-2015download-iconHøringssvar angående adgangsbekendtgørelse for erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser
21-12-2015download-iconHøringssvar: forslag til ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved
videregående uddannelser (målretning af befordringsrabatordningen)
21-12-2015download-icon

Høringssvar: udkast til bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
21-12-2015download-icon

Høring over udkast til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte
07-12-2015download-iconHøringssvar: Høring over udkast til ny SU-bekendtgørelse
27-11-2015download-iconHøringssvar: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver
25-11-2015download-iconHøringssvar. Ny uddannelse på Syddansk Universitet. Kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab
med specialisering i intervention og evaluering
24-11-2015download-iconHøringssvar: Høring vedrørende udkast til forslag til ændring af lov om
fonde og visse foreninger (skattelyaftale)
24-11-2015download-icon Høringssvar: Ændring af bekendtgørelse om Ollerupprøven
24-11-2015download-iconHøringssvar: Bekendtgørelser om befordringsrabat til uddannelsessøgende
20-11-2015download-iconHøring over afdækning af behov for nye efter-
/videreuddannelsesaktiviteter inden for emnet ”forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme”
19-10-2015download-iconHøringssvar: Høring over bekendtgørelse om krav til udformning af euxforløb
07-10-2015download-icon

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om forvaltningsrevision af uddannelsesstedernes
varetagelse af opgaver ved administrationen af statens voksenuddannelsesstøtte
30-09-2015download-icon
Høringssvar: Meritregler i forbindelse med kompetencemålsprøver i
læreruddannelsen
14-09-2015download-iconHøringssvar: Bevaring og kassation for uddannelsesinstitutioner
13-09-2015download-iconHøringssvar Præcisering af nøgletal for gennemførelse i Vejledning til uddannelsesakkreditering, Eksisterende uddannelser og udbud udsendt juni 2015
11-09-2015download-iconHøringssvar: Præcisering af nøgletal for gennemførelse i ”Vejledning til
uddannelsesakkreditering, Eksisterende uddannelser og udbud” udsendt
juni 2015
31-08-2015download-iconHøringssvar udkast til forslag til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer
12-08-2015download-iconHøringssvar udkast til bekendtgørelse om lektorkvalificering og do-centbedømmelse
15-06-2015download-iconHøringssvar: Udkast til bekendtgørelse om Akkreditering
03-06-2015download-iconHøringssvar: Udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen
26-05-2015download-iconHøringssvar Førstehjælp i pædagogbekendtgørelsen
22-05-2015download-iconVækstinitiativ 80: Et bæredygtigt antal uddannelser
22-05-2015download-iconHøringssvar: Udkast til revideret bekendtgørelse om erhvervsakademi-uddannelse inden for international handel og markedsføring markeds-føringskonom AK
20-05-2015download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om akademiuddannelser og bekendtgørelse om diplomuddannelser
20-05-2015download-iconHøringssvar høring over udkast til vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelser
08-05-2015download-iconHøringssvar: Udkast til lovforslag om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v.
04-05-2015download-iconHøringssvar Høring over udkast til revideret certificeringsbekendtgørelse
29-04-2015download-iconHøringssvar udkast til revideret bekendtgørelse for uddannelse af sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje
27-03-2015download-iconHøringsvar over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor af lærere
13-03-2015download-iconHøringssvar Udkast til bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte
16-03-2015download-iconHøringssvar Udkast til bekendtgørelse om overbygningsuddannelsen til professionsbachelor i energimanagement
13-03-2015download-iconHøringssvar Revideret udgave af bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
06-02-2015download-iconHøringssvar Uddannelseszoom
03-02-2015download-iconHøringssvar: Udkast til talentbekendtgørelse m.fl
15-01-2015download-iconHøringssvar over ændring af SU-loven m.fl.
08-01-2015download-iconHøringssvar over præhøring over ændring af adgangsbekendtgørelse

DatoPDFTitel
17-12-2014download-icon

Bidrag til Rådets høringssvar over den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse
17-12-2014download-iconHøringssvar over mål og metoder for samarbejder om udvikling af den godkendte teknologiske service (GTS) 2016-2021
10-12-2014download-iconHøringssvar over udkast til to bekendtgørelser vedr. eux
09-12-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
04-12-2014download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om ændring af SU-bekendtgørelsen
26-11-2014download-iconHøringssvar over ny fælles karakterbekendtgørelse for uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
25-11-2014download-iconHøringssvar over udkast til lov om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
21-11-2014download-iconHøringssvar over udkast til ændringsforslag til ændring af universitetsloven og forskellige andre love
29-10-2014download-iconHøringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte m.v. (Forenkling af SVU-ordningen)
28-10-2014download-iconHøringssvar: Udmøntningsmodel for udviklingspulje til digitale læremidler
22-10-2014download-iconHøringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister
16-10-2014download-iconHøringssvar: Præhøring – talentbekendtgørelse
14-10-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om ophævelse af CVU-loven
03-10-2014download-iconHøringssvar over ændring af lov om åben uddannelse og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne
29-09-2014download-iconHøring over henvendelse fra PLS vedr. praktik i pædagoguddannelsen
05-09-2014download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
05-09-2014download-iconHøringssvar: Høring vedrørende krav til OK15
01-09-2014download-iconHøringssvar: Høringssvar over DK indspil til kommende køreplan for realisering af det europæiske forskningsrum (ERA)
01-09-2014download-iconHøringssvar: Udkast til ændring af regler om studieaktivitet i adgangsbekendtgørelserne
29-08-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje
29-08-2014download-iconHøringssvar over udkast til kommenteret dagsorden forud for møde i Konkurrenceevnerådet
15-08-2014download-iconHøringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet
12-08-2014download-iconHøringssvar over udkast til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under kulturministeriet
01-07-2014download-iconHøringssvar over Kommissionens medelelse om Research and innovation as sources of renewed growth
23-06-2014download-iconHøringsvar over udkast til bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner
09-06-2014download-iconHøringssvar for ny dansk kodeks for integritet i forskning
04-06-2014download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om akademiuddannelser
04-06-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om Ungdomskort
03-06-2014download-iconHøringssvar over udkast til over ny SU-bekendtgørelse og ændring af SPS-bekendtgørelsen
03-04-2014download-iconHøringssvar vedr. lovforslag til ændring af lov om erhvervsuddannelser m.fl. (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser)
28-03-2014download-iconHøringsvar over nye bekendtgørelser på Kulturministeriets uddannelsesområde
28-03-2014download-iconHøringssvar over forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse
28-03-2014download-iconHøringssvar over udkast til høring over forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelser m.v.
20-03-2014download-iconHøringssvar over udkast til udkast til ny EU-opholdsbekendtgørelse
20-03-2014download-iconHøringssvar over forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelser
13-03-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser
28-02-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om bevillingsfunktionen under Det Frie Forskningsråd
24-02-2014download-iconHøringssvar over indspil til den kommende Europa kommission
24-02-2014download-iconHøringssvar over udkast til ændring af adgangsbekendtgørelser
10-02-2014download-iconHøringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
27-01-2014download-iconHøringssvar over udkast til lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte til videregående uddannelser i høring (Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet m.v.)
27-01-2014download-iconHøring over lovforslag (talent)
24-01-2014download-iconHøringssvar over forslag til lov om ændring af folkeskoleloven og forskellige andre love
22-01-2014download-iconHøringssvar over Opdatering af Nyuddannedes beskæftigelse samt den nye opgørelse: Aktuel ledighed
21-01-2014download-iconHøringssvar over forslag til lov om omsætning af fast ejendom
20-01-2014download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om standardvedtægt for professionshøjskoler
14-01-2014download-iconHøringssvar SVU-ændringsbekendtgørelse
07-01-2014download-iconHøring over ændring af lov EVA

DatoPDFTitel
16-12-2013download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser og godkendelse af
nye videregående uddannelser under Kulturministeriet
16-12-2013download-iconHøringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
16-12-2013download-iconBemærkninger til Danmarks Akkrediteringsinstitutions bruttolist over kommende analyseprojekter
09-12-2013download-iconHøringssvar over udkast til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte
05-12-2013download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om arbejdsmar-kedsuddannelser m.v. i fængsler og arresthuse
20-11-2013download-iconHøringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl.
12-11-2013download-iconHøring over ændring af SU-bekendtgørelsen (godkendelse af uddannelser i udlandet)
12-11-2013download-iconHøring over udkast til en række bekendtgørelser – opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift)
12-11-2013download-iconHøring over bekendtgørelser
11-11-2013download-iconHøringssvar over udkast til kommenteret dagsorden for Rådsmødet for uddannelse, ungdom, kultur og sport
10-11-2013download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om Ollerupprøven
22-10-2013download-iconHøringssvar: Udkast til ny bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne
09-10-2013download-iconHøringssvar: udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser
08-10-2013download-iconHøringssvar: Justering af principperne for taxametertilskud ved international mobilitet
23-09-2013download-iconHøringssvar: Udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
18-09-2013download-iconHøringssvar: Ændring af folkeskoleloven som følge af folkeskolereformen
28-08-2013download-iconHøringssvar: Ny Pædagoguddannelse
26-08-2013download-iconHøringssvar: Justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet
23-08-2013download-iconHøringssvar: Vejledninger til uddannelsesakkreditering
21-06-2013download-iconHøringssvar: Bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelsen i tegnsprog og tolkning
17-06-2013download-iconHøringssvar: Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser
17-06-2013download-iconHøringssvar: Udkast til vejledning om institutions-akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner
14-06-2013download-iconHøringssvar: Udkast til ny SVU-bekendtgørelse
13-06-2013download-iconHøringssvar: udkast til Copernicus forordningen
11-06-2013download-iconHøringssvar: Udkast til AMU-bekendtgørelsen
07-06-2013download-iconHøringssvar: Principper for plan for institutionsakkreditering
07-06-2013download-iconHøringssvar: Bekendtgørelse om ændring af SU-bekendtgørelsen
31-05-2013download-iconHøringssvar: Udkast til bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse
31-05-2013download-iconHøringssvar: Anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats
31-05-2013download-iconHøringssvar: Udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i offentlig administration
29-05-2013download-iconHøringssvar: udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
29-05-2013download-iconHøringssvar: Udkast til nye gymnasiale uddannelsesbekendtgørelser samt bekendtgørelse om ændring af meritbekendtgørelsen
24-05-2013download-iconHøringssvar: Bekendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademi-, professionsbachelor-, videregåendevoksen- (akademi-) og diplomuddannelser
21-05-2013download-iconHøringssvar: rapporten Evaluering af erhvervsakademistrukturen
14-05-2013download-iconHøringssvar: SU-reform, herunder forslag til lov om ændring af SU-loven og loven om erhvervsakademi- og professionsuddannelserne
25-04-2013download-iconHøringssvar: Ny Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser)
22-04-2013download-iconHøringssvar: Udkast til ny Certificeringsbekendtgørelse
08-04-2013download-iconHøringssvar: Aarhus Universitets kandidatuddannelse i optometri og kandidatuddannelse i jordemodervidenskab
08-03-2013download-iconHøringssvar: Mere frihed i optagelsessystemet
07-03-2013download-iconHøring over udkast til Bekendtgørelse om uddannelsen til PB i procesøkonomi og værdikædeledelse
01-03-2013download-iconHøringssvar: Indspil til mere frihed i optagelsessystemet
07-02-2013download-iconHøring over nyt udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
07-02-2013download-iconHøring over udkast til forslag til om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation
04-02-2013download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i optometri
04-02-2013download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til PB i innovation og entrepreneurship
29-01-2013download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
25-01-2013download-iconHøring over forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
18-01-2013download-iconHøring over slutrapport vedrørende Nordic Master
10-01-2013download-iconHøring over forslag til ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo udenfor asylcentre mv.).
04-01-2013download-iconHøring over Kommissionens meddelelse. Rethinking Education

DatoPDFTitel
11-12-2012download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående
uddannelse (SPS-bekendtgørelsen samt PG-tilskudsbekendtgørelsen)
06-12-2012download-iconHøringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Adgangsbekendtgørelsen)
06-12-2012download-iconHøring over ny bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
03-12-2012download-iconHøring over udkast til ændring af SU-Loven (forenkling af udlandsstipendieordningen, udlandslån m.v.)
30-11-2012download-iconHøring over ny lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og ændring af en række uddannelseslove
20-11-2012download-iconHøring vedr. Forslag til Lov om ændring af Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Finansieringsomlægning af skolepraktikydelser, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af præmie, løntils
20-11-2012download-iconHøringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre, skolepraktik m.v.)
06-11-2012download-iconHøringssvar: Yderligere indspil vedrørende mere frihed i optagesystemet
30-10-2012download-iconHøring over forslag til placeringer af nye innovationscentre i udlandet
23-10-2012download-iconHøring over forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Adgang til delegation m.v.)
10-10-2012download-iconHøring over anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker i den palliative indsats
08-10-2012download-iconHøring over lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger og lov om ændring af forskellige love om statens uddannelsesstøtteordninger
18-09-2012download-iconHøring over udkast til Lov om ophævelse af Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (Ny læreruddannelse)
04-09-2012download-iconHøring af forslag til ændring af forskellige uddannelsesinstitutionslove og lov om energipolitiske foranstaltninger (Hjemmel til sammenlægning og spaltning af institutioner m.v.)
02-09-2012download-iconHøring over Uddannelsesministerens debatoplæg om talentudvikling “Plads til talenterne”
26-07-2012download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om skiltning i tilknytning til rygerum og rygekabiner på arbejdspladser
25-06-2012download-iconHøring over udkast til ændring af bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser og udkast til ændring af bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse
01-06-2012download-iconHøring over udkast til nyt Memorandum of Understanding med Kina på det videregående uddannelsesområde
30-05-2012download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser. Genindførelse af gruppeprøver
23-05-2012download-iconProfessionshøjskolernes Rektorkollegiums høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
02-05-2012download-iconHøring over lovudkast angående forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer (lov nr. 512 af 6. juni 2007)
13-04-2012download-iconHøring over initiativer i forhold til Kina i forhold til de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser
13-04-2012download-iconHøring over udkast til reviderede bestemmelser for sejlads med mindre fartøjer med op til 12 passagerer
11-04-2012download-iconHøring over Forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner
11-04-2012download-iconHøring over Ældrekommissionens rapport “Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem”
30-03-2012download-iconHøring over Udkast til ny bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen)
12-03-2012download-iconHøringssvar vedr. forslag til ny bekendtgørelse for videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)
28-02-2012download-iconHøring vedr. lovforslag om ændring af lov om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
28-02-2012download-iconHøring vedrørende udkast til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
30-01-2012download-iconHøring vedrørende nyt bilag til pædagoguddannelsesbekendtgørelsen
30-01-2012download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
16-01-2012download-iconHøring over udkast til Rådets og Kommissionens fælles rapport under strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet frem mod 2020
11-01-2012download-iconHøring over udkast til revideret bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i grafisk kommunikation
11-01-2012download-iconHøring over forslag til ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (KOM(2011)883)
09-01-2012download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
03-01-2012download-iconHøringssvar vedrørende udkast til Bukarest Ministerkommuniké for Bologna-samarbejdet

DatoPDFTitel
12-12-2011download-iconHøring over Europa-Kommissionens forslag til forordning om etablering af programmet “Erasmus for all”
28-11-2011download-iconHøring over forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
25-11-2011download-iconHøring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser
01-11-2011download-iconHøring over forslag til lov om ændring af forskellige love på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område. (Tilpasning til ressortoverførsel)
25-10-2011download-iconHøring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne. (Retligt grundlag for fusion af Ingeniørhøjskolen i Århu
06-10-2011download-iconProfessionshøjskolernes analyse af behov for professionsmasteruddannelser. Interessentundersøgelse
26-09-2011download-iconProfessionshøjskolernes indspil til FORSK 2020
26-09-2011download-iconBilag: Professionshøjskolernes Rektorkollegiums kommentarer til de seks hovedområder i FORSK2015
05-09-2011download-iconHøring over Sundhedsstyrelsens “Anbefalinger for den palliative indsats – 5/9 2011
19-08-2011download-iconHøring om udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health
15-08-2011download-iconHøring over rammer for analyse af behov og relevans af professionsmasteruddannelser
03-07-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som jordbrugsingeniør
17-06-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje
16-06-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver
15-06-2011download-iconHøring over bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
15-06-2011download-iconBilag til høringssvar om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
09-06-2011download-iconHøring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede regler for udenlandske studerende)
07-06-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i visuel kommunikation
06-06-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
12-05-2011download-iconHøring om udkast til orienteringsbrev om anvendelse af statens regnskabsvæsen m.v. pr. 1. januar 2011
03-05-2011download-iconHøring over “Styrket indsats for den ældre medicinske patient”
12-04-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i kommunikation
31-03-2011download-iconHøring over kapitel 6 i referencerapport om den danske kvalifikationsramme for livslang læring
25-03-2011download-iconHøring over udvidet kandidatuddannelse i idræt
15-03-2011download-iconHøring over referencerapport om den danske kvalifikationsramme for livslang læring
11-03-2011download-iconHøring over forslag til ændring af SU-loven (fribeløb i forbindelse med SU til uddannelsessøgende ved politiets grunduddannelser)
11-03-2011download-iconHearing Statement from the Rectors’ Conference of University Colleges in Denmark on the Consultation Paper by DG Internal Market and Services on the Professional Qualifications
02-03-2011download-iconHøring over udkast til lov om ændring af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
25-02-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver
24-02-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling
23-02-2011download-iconHøring om udkast til beretning 2010 fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
23-02-2011download-iconHøring over revision af diplomuddannelser – den merkantile diplomuddannelse (Intern)
23-02-2011download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i animation
21-02-2011download-iconHøring om udkast til lovforslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.)
14-02-2011download-iconHøring om nyt bilag til læreruddannelsens bekendtgørelse: ’Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen’
27-01-2011download-iconHøring: Kommenteret dagsorden om diskussionsoplæg vedr. den årlige vækstundersøgelse
27-01-2011download-iconHøring: Kommenteret dagsorden for rådskonklusioner om uddannelse og EU 2020
21-01-2011download-iconHøring over udkast til reviderede studieordninger for diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område (Intern)
17-01-2011download-iconIndstilling om kvotestørrelser på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne for optagelsesåret 2011
14-01-2011download-iconHøring over udkast til adgangsbekendtgørelse for Undervisningsministeriets videregående uddannelser

Dato PDFTitel
14-12-2010download-iconHøring af lovforslag om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område
26-11-2010download-iconSupplerende høringssvar vedr. revideret budgetvejledning
18-11-2010download-iconHøring over Brügge kommuniké til vedtagelse d. 7. december 2010
15-11-2010download-iconHøring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven
10-11-2010download-iconHøring over revideret budgetvejledning
29-10-2010download-iconHøring over udkast til ny partnerskabsaftale
28-10-2010download-iconHøring over kommenterede dagsordener (EU-specialudvalget)
14-10-2010download-iconHøring over grundnotat om ”Unge på vej”- initiativet
05-10-2010download-iconHøring over ændring af bekendtgørelsen om læreruddannelsen
05-10-2010download-iconHøring over udkast til ændringer i oversigten over kvalifikationer, der giver standardmerit i meritlæreruddannelsen
01-10-2010download-iconHøring over udkast til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (forkortelse af perioden med statens voksenuddannelsesstøtte og afskaffelse af muligheden for genoptjening til uddannelse på videregående niveau, nedsættelse af stø
01-10-2010download-iconHøring over ny diplomingeniøruddannelse i energi
30-09-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om kvalitetssikring af erhvervsrettet videregående uddannelse og over udkast til ændring af bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv
28-09-2010download-iconHøring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen (Behandling af klager over prøven i teoretisk pædagogikum, anerkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer og afskæring af klag
20-09-2010download-iconHøring over ændring af bekendtgørelsen om pædagoguddannelsen (førstehjælp)
17-09-2010download-iconHøring over forslag til ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om åben uddannelse (er
27-08-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse for diplomuddannelser
26-08-2010download-iconHøring over lovovervågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007
13-08-2010download-iconHøring over forslag til ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love
13-08-2010download-iconHøring over ny bekendtgørelse om tilskud til kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og ved deltagelse i individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv.
10-08-2010download-iconHøring over bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
03-08-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser
19-07-2010download-iconHøring over ”Et nyt afsæt for europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse til støtte for Europa 2020-strategien KOM(2010) 296″
09-07-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation
05-07-2010download-iconHøring over bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration
05-07-2010download-iconHøring over bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen)
01-07-2010download-iconHøring over Open Access
23-06-2010download-iconHøring over udkast til fem bekendtgørelser på vejledningsområdet
23-06-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelse i journalistik og udkast til bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelse i fotojournalistik
26-05-2010download-iconHøring over bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelse inden for e-konceptudvikling
19-05-2010download-iconHøring over udkast til ændring af bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv.
06-05-2010download-iconHøring over revideret bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør
29-04-2010download-iconHøring over prostitutionsbegreber
07-04-2010download-iconHøring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (serviceeftersyn)
07-04-2010download-iconHøring over revideret bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik
26-03-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om suppleringsuddannelserne til de pædagogiske kandidatuddannelser
26-03-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om diplomuddannelsen i ledelse
19-03-2010download-iconHøring over forslag til lejekontrakter mellem institutioner
16-03-2010download-iconSupplement til Høring over lov om ændring af lov om vejledning etc.
12-03-2010download-iconHøring over lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love
12-03-2010download-iconHøring over udkast til Forslag til Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.
05-03-2010download-iconHøring over begrebsdefinitioner i projekt Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats
05-03-2010download-iconBilag: Begrebsdefinitioner
05-03-2010download-iconBilag: Målgruppedefinitioner
01-03-2010download-iconHøring over udlandsstipendieordningen
23-02-2010download-iconHøring over hf-bekendtgørelsen og hf-enkeltfagsbekendtgørelsen
22-02-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)
22-02-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen)
22-02-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)
22-02-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
14-02-2010download-iconHøring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), justering af udlandsstipendium til Erasmus Mundus-uddannelser
12-02-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov mv. ved Undervisningsministeriets videregående uddannelser
03-02-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed
03-02-2010download-iconHøring over udkast til ændringsbekendtgørelse i forbindelse med Program for Brugerdreven Innovation
29-01-2010download-iconHøring over Kommissionens grønbog om europæiske borgerinitiativer
28-01-2010download-iconHøring over kommenterede dagsordener til Rådsmødet 15. februar
22-01-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om særlige kompetencegivende forløb
21-01-2010download-iconHøring over supplerende forslag til ændring af universitetsloven
21-01-2010download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv.
20-01-2010download-iconHøring over udkast til forslag om godtgørelse og tilskud til befordring
12-01-2010download-iconHøring over ændring af SU-loven (støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede)
08-01-2010download-iconHøring over lov om særlige kompetencegivende forløb for nyuddannede

  • +45 33 38 22 00
  • uc-dk@uc-dk.dk
  • Ny Vestergade 17 st. tv. 1471 København K

Tilmeld nyhedsbrev

  • Tilmeld dig Danske Professionshøjskolers nyhedsbrev, og modtag debatindlæg, nyheder og udspil fra vores forskellige kanaler.