Politisk konsulent til Danske Professionshøjskoler

Brænder du for uddannelser og uddannelsespolitik? Har du politisk forståelse, erfaring med interessevaretagelse, og er du drevet af lysten til forandring på kort og lang sigt? Så er det måske dig, der skal hjælpe os med at sikre de bedste rammer for fremtidens professionsuddannelser.

Danmark mangler dygtige fagprofessionelle: Både pædagoger, sygeplejersker og lærere, der udgør en del af fundamentet i det danske velfærdssamfund. Men også fagprofessionelle knyttet til den grønne omstilling, der skal bidrage til ambitionerne om Danmark som et grønt foregangsland.

En stor del af de fagprofessionelle uddannes i dag på en af landets seks professionshøjskoler. Og i fremtiden er der behov for, at endnu flere vælger den uddannelses- og karrierevej.

Med udsigt til en større politisk reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser, står professionshøjskolerne netop nu overfor en afgørende tid. Vi ser reformen som en afgørende mulighed for, at det bliver mere attraktivt at vælge en professionsuddannelse og -karrierevej til. Derfor arbejder vi for, at reformen får det bedst mulige resultat.

Vi søger nu en dygtig og ambitiøs politisk konsulent, der kan være med til at sætte professionshøjskolernes interesser på dagsordenen – og bidrage til at vores interessevaretagelse er gennemsyret af professionalisme, så det fører til konkrete politiske resultater. 

Om jobbet

Danske Professionshøjskoler er og har i de senere år været igennem en positiv udvikling som interesseorganisation. Vi arbejder hver dag benhårdt på at være en relevant og troværdig samarbejdspartner, der fremstår som ekspert på eget område med både solide fakta, gennemarbejdede analyser og med brugbare løsninger på de udfordringer, vi rejser.

Som politisk konsulent vil dine opgaver bl.a. være, at:

 • Bidrage til udvikling og eksekvering af Danske Professionshøjskolers interessevaretagelse i bred forstand; herunder bidrage med beslutningsgrundlag, analyser og lign.

 • Sikre ledelsesbetjening, proceskoordinering og mødeforberedelse af høj kvalitet, der styrker vores organisation: fra sekretariat til formandskab og rektorkollegium.

 • Løbende sagshåndtering af skiftende uddannelsespolitiske dagsordener.

Du bliver en del af Danske Professionshøjskolers team ’Politik og kommunikation’ med seks andre kollegaer og en politisk chef. Sammensætningen af dine konkrete arbejdsopgaver vil blive udformet ift. din profil, erfaring og interesser. Du må forvente, at arbejdsopgaverne løbende kan ændre karakter i takt med både skiftende uddannelsespolitiske dagsordener samt din egen udvikling. 

Om dig

Vi leder derfor efter en kollega, der:

 • Arbejder struktureret, analytisk og strategisk.

 • Har politisk interesse, forståelse for og gerne erfaring med politikudvikling – og evner at sætte det i spil i et interessevaretagelsesarbejde.

 • Har gode kommunikationsevner og kan formidle klart og præcist.

 • Tager ansvar og kan arbejde selvstændigt og fokuseret.

 • Er omhyggelig og har sans for detaljen – også i perioder med højt tempo og korte deadlines.

 • Er generalist, men gerne har kendskab til uddannelsespolitik.

 • Er idérig og kan bidrage til Danske Professionshøjskolers løbende udvikling som interesseorganisation.

 • Drives af at skabe resultater sammen med andre.

Vi forventer derudover, at du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau. 

Om Danske Professionshøjskoler
Danske Professionshøjskoler er en interesseorganisation for de seks professionshøjskoler i Danmark. Vi udbyder uddannelser i 36 byer – og uddanner mere end hver tredje studerende på de videregående uddannelser. Vores fem største uddannelser er lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut.

Vi er 13 ansatte i sekretariatet, som har til huse i Vester Voldgade i hjertet af København.

Vi løfter i flok med professionalisme, nysgerrighed og udsyn som centrale pejlemærker i vores daglige arbejde både internt i organisationen og i relation til vores kolleger på professionshøjskolerne og samarbejdspartnere.

I Danske Professionshøjskoler bliver du en del af et sekretariat med et højt fagligt ambitions- og aktivitetsniveau. Vi er drevet af både resultater – og af at blive dygtigere til det, vi gør. Det skal du som ny kollega bidrage til.

Læs mere om Danske Professionshøjskoler på www.danskeprofessionshøjskoler.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes på baggrund af din erfaring og kvalifikationer. Tiltrædelse 1. august 2024.

Praktisk

Send din ansøgning, CV og eksamensbevis via knappen “Ansøg” senest søndag d. 9. juni.

Vi forventer at afholde første samtale d. 13.-14. juni og anden samtale d. 21. og 24.-25. juni. Du kan forvente, at der vil være en opgave ml. første og anden samtale.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte politisk chef Kristian Birk på 3165 3916 / krb@dkprof.dk eller chefkonsulent Sofie Seidenfaden på 3173 0591 / sose@dkprof.dk

 

Tilmeld nyhedsbrev