Ressource- og administrationsdirektørudvalget (RADU)

Udvalgets formål er at fremme det administrative og tekniske samarbejde inden for sektoren. Udvalget er rådgivende over for rektorkollegiet. Udvalgets arbejde er dels rettet mod offentlige myndigheder og eksterne samarbejdspartnere og dels mod en styrkelse af det interne samarbejde professionshøjskolerne imellem. Udvalgets opgaver omfatter blandt andet: 
  • Økonomistyring/bevillingsstruktur/taxametersystem
  • Budget- og regnskabsanalyser
  • Ministerielle styrings- og administrative systemer
  • Stillingsstruktur og stillingsbetegnelser
  • Overenskomster, personalejura
  • Studieadminsitrative forhold
  • Sektorens fælles IT anliggender
  • Administrative rammevilkår og fælles administrative tiltag

Formand
Professionshøjskoledirektør Søren Lind Christiansen/Absalon

Medlemmer:
Professionshøjskoledirektør Direktør Kirsten Bundgaard/VIA
Ressourcedirektør Poul Højmose Kristensen/UCN
Prorektor Steffen Svendsen/UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Direktør Henrik Leth/UC SYD
Ressourcedirektør Søren Rotvig Erichsen/KP
Prorektor Lars Poulsen/DMJX
Administrationschef Thomas B. Dragø/MSK
Konsulent Christian Lund Nielsen/Sekretariatet