Ressource- og administrationsdirektørudvalget (RADU)

Udvalgets formål er at fremme det administrative og tekniske samarbejde inden for sektoren. Udvalget er rådgivende over for rektorkollegiet. Udvalgets arbejde er dels rettet mod offentlige myndigheder og eksterne samarbejdspartnere og dels mod en styrkelse af det interne samarbejde professionshøjskolerne imellem. Udvalgets opgaver omfatter blandt andet: 
  • Økonomistyring/bevillingsstruktur/taxametersystem
  • Budget- og regnskabsanalyser
  • Ministerielle styrings- og administrative systemer
  • Stillingsstruktur og stillingsbetegnelser
  • Overenskomster, personalejura
  • Studieadminsitrative forhold
  • Sektorens fælles IT anliggender
  • Administrative rammevilkår og fælles administrative tiltag

Formand
Professionshøjskoledirektør Søren Lind Christiansen/Professionshøjskolen Absalon

Medlemmer:
Professionshøjskoledirektør Direktør Kirsten Bundgaard/VIA University College
Ressourcedirektør Poul Højmose Kristensen/Professionshøjskolen UCN
Direktør Henrik Leth/UC SYD
Ressourcedirektør Søren Rotvig Erichsen/Københavns Professionshøjskole
Prorektor Lars Poulsen/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Økonomi- og ressourcedirektør Ole Hjort Willatzen/UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Ressourcechef Helene Langager/Maskinmesterskolen København
Chefkonsulent Hanne Bech/Sekretariatet