Undervisere på læreruddannelsens uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund

Mere end halvdelen af underviserne på læreruddannelsen har en baggrund som folkeskolelærer, meritlærer eller lærer fra Den Frie Lærerskole.

61,4 pct. af underviserne har tidligere undervist i folkeskolen.

Undervisere på professionshøjskolerne skal være uddannet på kandidat-, masterniveau eller tilsvarende. Over 90 pct. af underviserne i læreruddannelsen har en kandidatuddannelse.

Oversigt over de fastansatte underviseres baggrund på læreruddannelsen

Note: Udover fastansatte undervisere på læreruddannelsen, underviser også timetalsansatte undervisere og gæsteundervisere på læreruddannelsen. Antallet af undervisere for Københavns Professionshøjskole er sammenlagt af data indsamlet fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC. Kilde: Professionshøjskolerne har indsendt oplysninger om undervisernes baggrund til Danmarks Evalueringsinstitut i forbindelse med Uddannelse- og Forskningsministeriets evaluering af læreruddannelse 2013.