Sundhedshuse med borgernær indretning gør en forskel

Rammerne for borgernær sygepleje skal være hyggelige og afslappede. Det peger et nyt forskningsprojekt fra VIA University College på: ”Ved at bruge tegn fra hverdagslivet, der signalerer, at man gerne ’må blive lidt længere’, udtrykker den fysiske indretning, at her er borgerne en vigtig del af centret og er betydningsfulde”, forklarer Dorthe Sørensen, der er ph.d. og lektor på VIA University College. Forskningen viser, at indretningen har stor indflydelse på, hvor attraktive sundhedshusene er for brugerne, hvilke samfundsopgaver de løser og på borgernes adfærd.

Læs mere på VIAs hjemmeside