Tal og fakta

Udvalgte tal og fakta vist i tabeller og figurer om uddannelser, studerende, økonomi mv. fra de seks professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København.

For spørgsmål til materialet kontakt konsulent Christian Lund Nielsen  og administrator/konsulent Claus P.B Hansen.


Se information herunder om optag, studenterbestand, dimittender, forskning og udvikling og økonomi:

Det er også muligt at hente de viste tal og fakta som regneark (Excel).

Reelt optag

Reelt optag - Antal på de 10 største uddannelser. Optalt 1. marts og 1. oktober 2010-18 (tabel)
Uddannelse10-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-18
Pædagog50535339545054785470555254625482
Sygeplejerske32773280329833183318342735683762
Folkeskolelærer362736983895306832913312635963542
Socialrådgiver13691480158716561683173318811997
Fysioterapeut10441049105711131112112211171119
Bygningskonstruktør674706764685703750684719
Offentlig administration180277389519591656696653
Ergoterapeut619636633629638641640637
Ernæring og sundhed550571571574565561544455
Bioanalytiker385391380395401404411410

Kilde: Institutionernes indberetning til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Reelt optag - Antal studerende pr. hovedområde optalt 1. marts og 1. oktober 2010-18 (tabel)
Hovedområde10-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-18
Det medie- og
kommunikationsfaglige område
769862103211331172112210661085
Det pædagogiske område90229439976090358899918396819650
Det samfundsfaglige område15981838207222622369248626662743
Det sundhedsfaglige område64826611665567646775686969727121
Det tekniske område14851616209621582144227021692187
Det økonomisk-merkantile område11481227169318272075207219601813
Ialt 20504 21593 23308 23179 23434 24002 24514 24599

Kilde: Institutionernes indberetning til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Reelt optag. Antal på de 10 største uddannelser. Optalt 1. marts og 1. oktober 2010 og 2018 (figur)

Kilde: Institutionernes indberetning til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Download skema med tal for reelt optag (2010-2018) på alle uddannelser enkeltvis (excl)

Studenterbestand

Studenterbestand - Antal på de 10 største uddannelser pr. 1. oktober 2010-17 (tabel)
Antal elever pr. 1. oktober20102011201220132014201520162017
Pædagog14.56315.65716.98017.62117.85217.96417.78917.713
Folkeskolelærer11.89012.23512.58812.16711.62311.18611.03811.168
Sygepleje og sundhedspleje, MVU9.6899.97910.59610.74610.80610.95610.95111.154
Socialrådgivning og -formidling mv. 3.8304.1694.6174.8815.1245.3475.5145.772
Ergo- og fysioterapeut4.4154.8125.1925.3755.4245.4225.4795.502
Administrationsøkonom mv.5569101.2351.5761.9172.1762.4622.547
Byggeri og anlægsteknisk2.0512.3082.5432.6132.3532.3592.0192.418
Ernæring og sundhed, MVU1.8171.8271.8221.8781.8621.7951.7351.579
Bioanalytiker, MVU1.0181.1021.2111.2221.2441.2601.2801.250
Medier og kommunikation3644996268891.0651.1991.2471.233

Kilde: Danmarks Statistik

Studenterbestand - Antal studerende pr. hovedområde den 1. oktober 2010-17 (tabel)
Hovedområde20102011201220132014201520162017
Pædagogisk26.68428.21629.94730.23930.09929.85029.55629.604
Medier og kommunikation1.9892.2742.4792.8443.0493.1193.1322.998
Kunstnerisk401432592694744769785769
Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil5.7976.9028.1059.03310.20210.86311.24711.514
Teknisk4.0344.6445.1085.4675.5385.4565.1245.537
Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik2.2042.2842.2932.3962.4032.3312.2552.075
Sundhedsfaglig16.83617.73018.97019.41119.54719.73619.80819.977
Ialt 58.226 62.773 67.794 70.398 71.906 72.124 71.907 72.471

Kilde: Danmarks Statistik

Download skema med tal for bestand (2008-2017) på alle uddannelser enkeltvis (excl)

Dimittender

Dimittender fra de 10 største professionsbacheloruddannelser 2010-17 (tabel)
Dimittender20102011201220132014201520162017
Pædagog3.9453.2873.0393.6523.9004.1654.4614.195
Sygepleje og sundhedspleje2.2292.2332.0142.3762.5722.5552.6742.656
Folkeskolelærer2.4171.9531.9392.0272.2742.3702.2641.959
Ergo- og fysioterapeut9669639731.1961.2781.3561.3011.352
Socialrådgivning og -formidling mv.7407608109681.0761.1411.2031.235
Byggeri- og anlægsteknisk515622618745740550652595
Teknisk, produktion og produktudvikling385427506504494533523497
Administrationsøkonom mv.026101165205269350426
Ernæring og sundhed418410341364409411423419
Medier og kommunikation566910399142203274329

Kilde: Danmarks Statistik

Dimittender, professionsbacheloruddannelser - pr. hovedområder 2010-17 (tabel)
Dimittender20102011201220132014201520162017
Pædagogisk6.4055.2775.0195.7156.2576.6206.8646.308
Medier og kommunikation423373489502594709763824
Kunstnerisk86137153199285280317319
Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil1.0541.3131.4171.7652.0392.3802.6322.783
Teknisk1.0671.2401.3691.5801.6241.6011.6351.634
Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik502502444477525545566546
Sundhedsfaglig3.7413.7473.5064.2034.5454.6244.7014.758
I alt 13.313 12.639 12.447 14.490 15.917 16.759 17.478 17.172

Kilde: Danmarks Statistik

Download tabel med dimittender, Danske Professionshøjskoler (2008-2017) (excl)

Forskning og Udvikling

Nedenfor vises et udsnit af Danske Professionshøjskolers nøgletal om forskning og udvikling. Der henvises til publikationen ProfViden for yderligere uddybning.

Den væsentligste kilde til finansiering af professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter er den årlige finanslovsbevilling på 273 mio.kr., som blev indført i 2013 og sidenhen er blevet videreført. Dertil kommer eksterne finansieringskilder i form af fonds- og puljemidler, som tilsammen udgjorde godt 122 mio. kr. i 2016. Det svarer til 445.000 kr. eksterne midler for hver 1 mio. kr., som professionshøjskolerne modtager fra staten.

Vidensproduktion - Ekstern finansiering (tabel)
 201420152016
Ekstern finansiering (1.000 kr.) 127.982109.143122.702
Ekstern finansiering (1000 kr.) / pr. 1 mio. kr. FoU bevilling i 2015400445

Bemærk at tallene er for de 7 professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kilde: Danmarks Statistik, Finanslov 2015 og institutionernes regnskaber 2015.

Vidensproduktion - Forskningsaktivitet blandt medarbejdere (tabel)
Forskningsaktivitet201420152016
Antal FoU aktive medarbejdere med Ph.d.-grad279322399
Antal FoU aktive medarbejdere i alt 1.8231.9912.011
Antal FoU årsværk i alt 511566549
Antal undervisere med ph.d. 308391425
Andel undervisere med ph.d.8%10%11%

Bemærk at tallene er for de 7 professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kilde: Danmarks Statistik, Finanslov 2015, institutionernes regnskaber 2015 og Danske Professionshøjskoler.

Bevilling til forskning og udvikling (tabel)
2016-priser (mio. kr.)20082009201020112012201320142015201620172018
Globaliseringsmidler150192337289295000000
FoU midler00000273273273273273273
Andre politisk prioriterede midler163938360000000
I alt 166 232 375 326 295 273 273 273 273 273 273

Bemærk at tallene er for de 7 professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kilde: Aftaler om fordeling af globaliseringspuljen, trepartsaftalen, finanslove, Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Download tabeller fra videnregnskab (2016) (excl)

Økonomi

Professionshøjskolerne modtog i 2016 et statstilskud på 4,4 mia. kr. og havde en omsætning på 5,7 mia. kr. 

Der henvises til: Professionshøjskoler i tal (pdf)

Se nyhed om forslag til Finanslov 2018