Tal og fakta

Udvalgte tal og fakta vist i tabeller og figurer om uddannelser, studerende, økonomi mv. fra de 7 professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København.

For spørgsmål til materialet kontakt konsulent Christian Lund Nielsen  og administrator/konsulent Claus P.B Hansen.


Se information herunder om optag, studenterbestand, dimittender, forskning og udvikling og økonomi:

Det er også muligt at hente de viste tal og fakta som regneark (Excel).

Reelt optag

Reelt optag - Antal på de 10 største uddannelser. Optalt 1. marts og 1. oktober 2009-16 (tabel)
Uddannelse09-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-17
Pædagog45265053533954505478547055525462
Folkeskolelærer31063627369838953068291331263596
Sygeplejerske32253277328032983318331834273568
Socialrådgiver13371369148015871656168317331881
Fysioterapeut9981044104910571113111211221117
Offentlig administration86180277389519591656696
Bygningskonstruktør726674706764685703750684
Ergoterapeut573619636633629638641640
Ernæring og sundhed513550571571574565561544
Designteknolog AK9995161564571545517472

Kilde: Institutionernes indberetning til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Reelt optag - Antal studerende pr. hovedområde optalt 1. marts og 1. oktober 2009-16 (tabel)
Hovedområde09-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-17
Det medie- og
kommunikationsfaglige område
614
76986210321133117211221066
Det pædagogiske område78669022943997609035889991839681
Det samfundsfaglige område14571598183820722262236924862666
Det sundhedsfaglige område63196482661166556764677568696972
Det tekniske område13811485161620962158214422702169
Det økonomisk-merkantile område9201148122716931827207520721960
Ialt 1855720504 21593 23308 23179 23434 24002 24514

Kilde: Institutionernes indberetning til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Reelt optag. Antal på de 10 største uddannelser. Optalt 1. marts og 1. oktober 2009 og 2016 (figur)

Kilde: Institutionernes indberetning til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Download skema med tal for reelt optag (2009-2016) på alle uddannelser enkeltvis (excl)

Studenterbestand

Studenterbestand - Antal på de 10 største uddannelser pr. 1. oktober 2009-16 (tabel)
Antal elever pr. 1. oktober20092010201120122013201420152016
Pædagog14.48114.56315.65716.98017.62117.85217.96417.789
Folkeskolelærer12.00611.89012.23512.58812.16711.62311.18611.038
Sygepleje og sundhedspleje, MVU9.1519.6899.97910.59610.74610.80610.95610.951
Socialrådgivning og -formidling mv. 3.5203.8304.1694.6174.8815.1245.3475.514
Ergo- og fysioterapeut4.1054.4154.8125.1925.3755.4245.4225.479
Administrationsøkonom mv.2665569101.2351.5761.9172.1762.462
Byggeri og anlægsteknisk1.9242.0512.3082.5432.6132.3532.3592.019
Ernæring og sundhed, MVU1.8471.8171.8271.8221.8781.8621.7951.735
Bioanalytiker, MVU9611.0181.1021.2111.2221.2441.2601.280
Medier og kommunikation2593644996268891.0651.1991.247

Kilde: Danmarks Statistik

Studenterbestand - Antal studerende pr. hovedområde den 1. oktober 2009-16 (tabel)
Hovedområde20092010201120122013201420152016
Pædagogisk26.69926.68428.21629.94730.23930.09929.85029.556
Medier og kommunikation1.8211.9892.2742.4792.8443.0493.1193.132
Kunstnerisk320401432592694744769785
Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil4.9505.7976.9028.1059.03310.20210.86311.247
Teknisk3.5314.0344.6445.1085.4675.5385.4565.124
Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik2.1672.2042.2842.2932.3962.4032.3312.255
Sundhedsfaglig15.79016.83617.73018.97019.41119.54719.73619.808
Ialt 55.550 58.226 62.773 67.794 70.398 71.906 72.124 71.907

Kilde: Danmarks Statistik

Download skema med tal for bestand (2009-2016) på alle uddannelser enkeltvis (excl)

Dimittender

Dimittender fra de 10 største professionsbacheloruddannelser 2009-16 (tabel)
Dimittender20092010201120122013201420152016
Pædagog4.3173.9453.2873.0393.6523.9004.1654.461
Sygepleje og sundhedspleje2.2682.2292.2332.0142.3762.5722.5552.674
Folkeskolelærer2.3682.4171.9531.9392.0272.2742.3702.264
Ergo- og fysioterapeut9109669639731.1961.2781.3561.301
Socialrådgivning og -formidling mv.7037407608109681.0761.1411.203
Byggeri- og anlægsteknisk544515622618745740550652
Teknisk, produktion og produktudvikling364385427506504494533523
Ernæring og sundhed442418410341364409411423
Administrationsøkonom mv.4026101165205269350
Handels- og markedsføringsøkonom85119155163220221247297
I alt12.00511.73410.83610.50412.21713.16913.59914.148

Kilde: Danmarks Statistik

Dimittender, professionsbacheloruddannelser - pr. hovedområder 2009-16 (tabel)
Dimittender20092010201120122013201420152016
Pædagogisk6.7236.4055.2775.0195.7156.2576.6206864
Medier og kommunikation354423373489502594709763
Kunstnerisk7986137153199285280317
Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil9871.0541.3131.4171.7652.0392.3802.632
Teknisk1.0221.0671.2401.3691.5801.6241.6011.635
Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik542502502444477525545566
Sundhedsfaglig3.6713.7413.7473.5064.2034.5454.6244.701
I alt 13.420 13.313 12.639 12.447 14.490 15.917 16.759 17.478

Kilde: Danmarks Statistik

Download tabel med dimittender, Danske Professionshøjskoler (2008-2016) (excl)

Forskning og Udvikling

Nedenfor vises et udsnit af Danske Professionshøjskolers nøgletal om forskning og udvikling. Der henvises til publikationen ProfViden for yderligere uddybning.

Den væsentligste kilde til finansiering af professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter er den årlige finanslovsbevilling på 273 mio.kr., som blev indført i 2013 og sidenhen er blevet videreført. Dertil kommer eksterne finansieringskilder i form af fonds- og puljemidler, som tilsammen udgjorde godt 122 mio. kr. i 2016. Det svarer til 445.000 kr. eksterne midler for hver 1 mio. kr., som professionshøjskolerne modtager fra staten.

Vidensproduktion - Ekstern finansiering (tabel)
 201420152016
Ekstern finansiering (1.000 kr.) 127.982109.143122.702
Ekstern finansiering (1000 kr.) / pr. 1 mio. kr. FoU bevilling i 2015400445

Bemærk at tallene er for de 7 professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kilde: Danmarks Statistik, Finanslov 2015 og institutionernes regnskaber 2015.

Vidensproduktion - Forskningsaktivitet blandt medarbejdere (tabel)
Forskningsaktivitet201420152016
Antal FoU aktive medarbejdere med Ph.d.-grad279322399
Antal FoU aktive medarbejdere i alt 1.8231.9912.011
Antal FoU årsværk i alt 511566549
Antal undervisere med ph.d. 308391425
Andel undervisere med ph.d.8%10%11%

Bemærk at tallene er for de 7 professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kilde: Danmarks Statistik, Finanslov 2015, institutionernes regnskaber 2015 og Danske Professionshøjskoler.

Bevilling til forskning og udvikling (tabel)
2016-priser (mio. kr.)20082009201020112012201320142015201620172018
Globaliseringsmidler150192337289295000000
FoU midler00000273273273273273273
Andre politisk prioriterede midler163938360000000
I alt 166 232 375 326 295 273 273 273 273 273 273

Bemærk at tallene er for de 7 professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Kilde: Aftaler om fordeling af globaliseringspuljen, trepartsaftalen, finanslove, Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Download tabeller fra videnregnskab (2016) (excl)

Økonomi

Professionshøjskolerne modtog i 2016 et statstilskud på 4,4 mia. kr. og havde en omsætning på 5,7 mia. kr. 

Der henvises til: Professionshøjskoler i tal (pdf)

Se nyhed om forslag til Finanslov 2018