Talsmænd til de største uddannelser

Danske Professionshøjskoler har udnævnt en talsmand til hver af de fem største uddannelser. Ambitionen er at få en mere direkte og smidigere sektor-kommunikation om uddannelserne til blandt andet pressen

Danske Professionshøjskoler har udnævnt en talsmand til hver af de fem største uddannelser, som er uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut. De fem talsmænds opgave bliver at udtale sig om ‘deres’ uddannelse på sektorniveau. Det er den nye formand for Danske Professionshøjskoler, rektor Harald Mikkelsen, der har indført ordningen i forbindelse med sin tiltræden.

“Som formand er det min vigtigste opgave at tegne professionshøjskolerne som sektor politisk og overordnet. Derfor har det været afgørende for mig, at jeg kan have fokus på den opgave som formand, og det hjælper ordningen med, da talsmændene fremover gerne skal håndtere en lang række af henvendelser om de enkelte uddannelser, som ellers ville lande på mit bord,” siger Harald Mikkelsen.

Arbejdsdelingen mellem formand og talsmænd betyder ifølge formanden, at vi som sektor kan levere bedre og mere smidig kommunikation om de enkelte uddannelser.

“Talsmændene kommer til at tegne uddannelserne på vegne af sektoren med afsæt i vores fælles holdninger og beslutninger i sektoren om de enkelte uddannelser. Uden talsmænd vil vi skulle bruge ressourcer på at ‘klæde mig på’ i forhold til for eksempel en aktuel sag om læreruddannelsen, som sektoren skal udtale sig om. Nu kan vi springe det led over, da talsmændene har den nødvendige dybe viden om det område de udtaler sig om, og netværk og organisering i vores sektor til hurtigt at få afklaret en fælles holdning,” siger Harald Mikkelsen.

Han understreger, at talsmandsordningen er et supplement til den nuværende kommunikation i sektoren.

“Ordningen er ikke en begrænsning, men et supplement til vores samlede kommunikation, som betyder at vi kan kommunikere hurtigere og mere præcist som sektor. Vi er en forening, men vi er samtidig en række selvstændige institutioner, så hver enkelt professionshøjskole, rektor, uddannelseschef og hvem der ellers plejer at udtale sig i medierne, skal selvfølgelig fortsætte med det. Det ændrer talsmændene ikke på.”

I den kommende tid skal det afklares, hvordan ordningen rent praktisk implementeres og organiseres i forhold til ledernetværk for de enkelte uddannelser, udvalgsstruktur i sektoren etc.

De fem talsmænd er:
Pædagoguddannelsen, VIA, Direktør, Erik Hygum, 8755 3525 / eh@viauc.dk
Læreruddannelsen, UCC, dekan Tove Hvid, 4189 7483 / thp@ucc.dk
Sygeplejerskeuddannelsen, Metropol, dekan Randi Brinckmann, 7248 7730 / rawi@phmetropol.dk
Socialrådgiveruddannelsen, UCS, uddannelsesdirektør Karen Marie Madsen, 7266 2026 / kmma@ucsyd.dk
Fysioterapeutuddannelsen, UCN, prorektor Kirsten Ravn Bundgaard, 7269 0311 / kib@ucn.dk

Tilmeld nyhedsbrev