Talsmænd

Professionsbacherloruddannelser som udbydes på to eller flere professionshøjskoler er organiseret med et uddannelsesledernetværk. Formand for netværket er samtidig talsmand for uddannelsen. Se herunder, hvem der er talsmænd for hvilke uddannelser.

For henvendelser vedrørende øvrige uddannelser kontakt den enkelte professionshøjskole.  Kontaktinfo til professionshøjskoler

Bioanalytiker
Susanne Markussen, Uddannelsesleder på VIA University College, suma@via.dk, 87552502

Ergoterapeut
Helle Mousing, Uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole, hemo@phmetropol.dk, 51 38 05 90

Ernæring og Sundhed
Pia Øxenberg, Studieleder på UC SYD, poha@ucsyd.dk, 72665125

Efter videreuddannelse (EVU)
Poul Erik Phillipsen, Chef for EVU på VIA University College, pep@via.dk, 87551991

Fysioterapeut
Jannick Marschall, Uddannelsesleder, Københavns Professionshøjskole, jnma@phmetropol.dk 72487711

Global Nutrition and Health
Karen Søndergaard Christensen, Uddannelsesleder på VIA University College, ks@via.dk, 87552605

Jordemoder
Bodil Kirstine Møller, Uddannelsesleder Københavns Professionshøjskole, bomo@phmetropol.dk, 51632630

Lærer
Lis Madsen, Uddannelseschef Københavns Professionshøjskole, lima@ucc.dk, 4189 7671

Offentlig administration
Hanne Sandahl, Uddannelseschef på VIA University College, hsan@via.dk, 8755 3302

Psykomotorik
Helle Brok, Uddannelsesleder på VIA University College, hebr@via.dk, 87552560

Pædagog
Anne Krogh, Uddannelseschef på Professionshøjskolen UCN, aek@ucn.dk, 72690480

Radiograf
Anne-Mette Briand de Crevecoeur, Uddannelsesleder Københavns Professionshøjskole, anbr@phmetropol.dk, 51632610

Socialrådgiver
Anette Nicolaisen, Institutchef  UC SYD, anic@ucsyd.dk , 72662923

Sygeplejerske
Iben Bøgh Bahsen, Uddannelseschef på Professionshøjskolen UCN, ibb@ucn.dk,  72691051

 

Mangler du en uddannelse, eller en kontaktperson er du velkommen til at kontakte sekretariatet