Uddannelser til hele Danmark

Uddannelser til hele Danmark er forudsætningen for vækst og velfærd i hele landet

Danske Professionshøjskoler efterlyser en samlet plan for uddannelser i Danmark, og vi sætter fokus på at skabe levedygtige uddannelser for alle i hele landet.

Siderne her samler viden om uddannelser til hele Danmark, vores forslag til udvikling, samt udmeldinger og fakta om området.

Uddannelser spiller en afgørende rolle for vækst og velfærd i hele landet, og det kræver både tæt samarbejde lokalt og et stærkt grundlag af kommende studerende at skabe levedygtige uddannelser.

Fakta

Fakta om uddannelser til hele Danmark

Professionsuddannelserne flytter i stigende grad uden for de store byer. Find den relevante viden her.

Fakta om udvikling i demografien

Færre unge og flere småbørn og ældre vil påvirke efterspørgslen efter pædagoger og sundhedspersonale. Find mere viden her.

Læs mere om uddannelser til hele Danmark