Uddanner sig til at klare kriser og katastrofer

Når krisen kalder, står Københavns Professionshøjskoles studerende klar. På katastrofe- og risikomanageruddannelsen er øvelser i krisehåndtering på skemaet, hvor de studerende undervises i aktuelle trusselsituationer som klimaforandringer, terror, pandemier etc. Her uddannes kompetencestærke studerende til fremtidens vigtige katastrofe- og risikohåndtering.

Læs mere om uddannelsen her