Udpegninger

Udpegninger fra Danske Professionshøjskoler

DatoPDF Titel
19-09-2017download-iconUdpegning til referencegruppe i forbindelse med evalueringen af den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel
28-08-2017download-iconIndstilling af repræsentant(er) til arbejdsgruppe vedr. Personalenøgletalsprojektet
20-06-2017download-iconDen faglige styregruppe for Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet
10-02-2017download-iconDanske Professionshøjskolers kandidater til Akkrediteringsrådet
20-12-2016download-iconIndstilling af nyt medlem til DEFF´s styregruppe
04-10-2016download-iconRepræsentant i dommerpanel til kåring af årets daginstitution
27-09-2016download-iconIndstilling til følgegruppen for ekspertgruppen for Voksen-, Efter- og Videreuddannelse
29-08-2016download-iconDanske Professionshøjskolers repræsentanter i FORSK2025
10-08-2016download-iconDeltager og suppleant til følgegruppe for indsatsen for it i folkeskolen
26-07-2016download-iconSparringsgrupper til udvikling af udkast til FORSK2025-katalog
01-06-2016download-iconUdpegning. Udvalg om Ligestilling (dagtilbud, skoler og udd. institutioner)
01-06-2016download-iconIndstilling til Rådet for Børns Læring
31-05-2016download-iconRepræsentant til styregruppen vedr. markedsføring af danske videregående uddannelser i udlandet
25-05-2016download-iconIndstillinger til medlemspost i Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning
25-05-2016download-iconIndstillinger til medlemspost i Forum for Koordination af Uddannelsesforskning
13-05-2016download-iconInvitation til deltagelse i følgegruppen for projektet ”Styrket sprogudvikling for 0-2 årige børn i vuggestue og dagpleje”
15-04-2016download-iconUdpegning af medlemmer til arbejdsgruppe om optagelsessamtaler på pædagoguddannelsen
12-04-2016download-iconUdpegning af repræsentant for UC-DK i arbejdsgruppe vedr. vejledende rammer for involvering af studerende i institutions- og uddannelsesakkrediteringer
29-03-2016download-iconIndstilling af 1 medlem til Rådet for Erhvervsakademi-uddannelser og Professionsbacheloruddannelser
15-03-2016download-iconUdpegning til ad hoc-gruppe for International Credit Mobility
09-03-2016download-iconUdpegning af medlem til Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special og Videreuddannelser
07-03-2016download-iconIndstilling om kvotestørrelser på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne for optagelsesåret 2016
03-03-2016download-iconUdpegning til referencegruppe for internationale undersøgelser på dagtilbudsområdet
03.02.2016download-iconEtablering af en fælles kontoplan for de videregående uddannelsesinstitutioner
19.01.2016download-iconNedsættelse af teknisk referencegruppe for nyt bevillingssystem
25-11-2015download-icon Udpegning af repræsentant til referencegruppen for projektet ”Governance i de danske uddannelser
– perspektiver på styring og ledelse”
09-11-2015download-iconIndstilling til Nordisk Forum
28-09-2015 download-iconIndstilling til Danmarks Evalueringsinstituts Repræsentantskab
13-09-2015download-iconIndstilling af repræsentant til Advisory Board for Den Danske Forskningsdatabase
01-09-2015download-iconIndstilling af kandidater til Horizon 2020 Advisory Groups
17-08-2015download-iconUdpegning af medlemmer til ph.d.-rådet for uddannelsesforskning
30-06-2015download-iconUdpegning til centerrådet for center for daginstitutionsforskning
08-06-2015download-iconUdpegning af repræsentant til partnerskab med madkulturen om fremtidens fødevareuddannelser
04-06-2015download-iconUdpegning af repræsentanter til referencegruppe om evaluering af kompetencemålsstyring på læreruddannelsen
22-05-2015download-iconUdpegning af repræsentanter for uc-dk til udvikling af spørgeskemaer til brug for uddannelseszoom fase 2
21-05-2015download-iconUdpegning. udvalg om fremtidens censorordning
18-05-2015download-iconUdpegning af repræsentanter for uc-dk til kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer
18-05-2015download-iconUdpegning af repræsentanter for uc-dk til interview om udfordringer styrker og håndtering af udfordringer på små campusser
06-05-2015download-iconUdpegning af ny formand for styregruppen for nationalt videncenter om udsatte børn og unge
15-04-2015download-iconUdpegning af repræsentant til deltagelse i referencegruppe vedr. projekt udvikling af udeskole
08-04-2015download-iconUdpegning af repræsentant for uc-dk i netværk om cybersikkerhed
27-03-2015download-iconIndstilling af medlemmer til kvalifikationsnævnet
25-03-2015download-iconIndstilling af repræsentant for de danske uddannelsesinstitutioner ved Bologna ministerkonferencen
24-03-2015download-iconUdpegning af institutionsrepræsentanter til nordisk arbejdsgruppe
09-03-2015download-iconUdpegning af medlemmer til styregruppen og brugergruppen for det nuværende SIS
09-03-2015download-iconUdpegning til fonden for entreprenørskab Young Enterprise
27-02-2015download-iconUdpegning til nyt SIS
11-02-2015download-iconNomination of UAS contact persons
06-02-2015download-iconUdpegning af kontaktpersoner til rundbordssamtale vedr. kvalitet i uddannelsessystemet
30-01-2015download-iconUdpegning til Vietnam-delegation
09-01-2015download-iconIndstilling til deltagelse i projekt vedr. videreudvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser
30-01-2015download-iconUdpegning af kontaktpersoner til OK15-forhandlinger
02-05-2014download-iconIndstillinger af repræsentanter til I. Juridisk/Administrative netværk II. Netværket vedr. internationalisering